Bosch GST 150 CE User Manual – Page 110

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

110
| Укра
ї
нська
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
В екстремальних умовах застосування за
можливістю завжди
використовуйте
відсмоктувальний пристрій. Часто продувайте
вентиляційні щілини та під’єднуйте прилад через
пристрій захисного вимкнення.
П
ри обробц
і
метал
і
в
усередин
і
електроприладу може ос
і
дати
електропров
і
дний пил.
Ц
е може позначитися на
захисн
і
й
і
золяц
ії
електроприладу.
Символи
Наступн
і
символи стануть Вам в пригод
і
, коли Ви будете
читати та щоб зрозум
і
ти
і
нструкц
і
ю з експлуатац
ії
.
З
апам’ятайте ц
і
символи та
ї
х значення.
П
равильне
розум
і
ння символ
і
в допоможе Вам правильно та
небезпечно користуватися електроприладом.
Символ
Значення
GST 150 CE:
Л
обзик з константною
електрон
і
кою
д
і
лянка, позначена с
і
рим
кольором: рукоятка (з
і
зольованою поверхнею)
GST 150 BCE:
Л
обзик з
константною електрон
і
кою та
дугопод
і
бною рукояткою
д
і
лянка, позначена с
і
рим
кольором: рукоятка (з
і
зольованою поверхнею)
П
рочитайте вс
і
правила з техн
і
ки
безпеки
і
вказ
і
вки
П
еред вс
і
ма роботами витягуйте
мережний штепсель
електроприладу з розетки
Вдягайте захисн
і
рукавиц
і
Додаткова
і
нформац
і
я
Напрямок руху
Напрямок реакц
ії
Наступний крок д
ії
П
ристр
і
й для здування стружки
В
і
дсмоктувальний пристр
і
й
Кут розпилювання
М
ала частота ход
і
в/швидк
і
сть
Велика частота ход
і
в/швидк
і
сть
Вмикання
Вимикання
Фі
ксац
і
я вимикача
З
аборонена д
і
я
П
равильний результат
Щ
об досягнути оптимальних та
точних результат
і
в розпилювання,
працюйте з пом
і
рним
натискуванням.
Пі
д час розпилювання металу
нанес
і
ть уздовж л
і
н
ії
розпилювання охолоджувальну
або мастильну р
і
дину
Товарний номер (10-значний)
P
1
Ном. споживана потужн
і
сть
n
0
Ч
астота ход
і
в на холостому ходу
М
акс. глибина пропилювання
Деревина
А
люм
і
н
і
й
М
етал
Деревостружкова плита
Вага в
і
дпов
і
дно до
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Символ класу захисту
II
(з повною
і
золяц
іє
ю)
L
pA
Р
і
вень звукового тиску
L
wA
Р
і
вень звуково
ї
потужност
і
K
П
охибка
a
h
Сумарне значення в
і
брац
ії
Символ
Значення
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 110 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM