Bosch GST 150 CE User Manual – Page 112

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

112
| Укра
ї
нська
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Пі
д’
є
днання в
і
дсмоктувального
пристрою
4
185 – 186
Встановлення кута нахилу
5
186 – 187
М
онтаж опорного башмака
6
188
М
онтаж захисту в
і
д виривання
матер
і
алу
7
188
Настроювання маятникових
коливань
8
189
Настроювання частоти ход
і
в
9
189
Вмикання/вимикання
10
190
Пі
дведення електроприладу до
заготовки лише в ув
і
мкненому
стан
і
11
191
З
мащення при обробц
і
метал
і
в
12
191
Розпилювання
і
з занурюванням
13
191 – 192
М
онтаж за застосування
паралельного упора
14
192 – 193
Виб
і
р приладдя
195 – 197
Дія
Малюнок
Прийміть до уваги
Сторінка
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 112 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM