Bosch GST 150 CE User Manual – Page 113

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Укра
ї
нська |
113
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Технічне обслуговування і
очищення
»
Для якісної і безпечної роботи тримайте
електроприлад, вентиляційні отвори та патрон в
чистоті.
Я
кщо треба пом
і
няти п
і
д’
є
днувальний кабель, це треба
робити на ф
і
рм
і
Bosch або в серв
і
сн
і
й майстерн
і
для
електро
і
нструмент
і
в Bosch, щоб уникнути небезпек.
Регулярно прочищайте посадочне м
і
сце пилкового
полотна. Для цього витягн
і
ть пилкове полотно з
електроприладу
і
злегка постукайте
електроприладом об
р
і
вну поверхню.
Регулярно збризкуйте посадочне м
і
сце пилкового
полотна просочувальним мастилом (див. мал. 16,
стор. 194).
Регулярно перев
і
ряйте напрямний ролик.
Я
кщо в
і
н
зносився, його треба пом
і
няти в авторизован
і
й майстерн
і
електроприлад
і
в Bosch.
Ч
ас в
і
д часу змащуйте напрямний ролик краплиною масла
(див. мал. 17, стор. 194).
Сервіс та надання консультацій
щодо використання продукції
Серв
і
сна майстерня в
і
дпов
і
сть на запитання стосовно
ремонту
і
техн
і
чного обслуговування Вашого виробу.
М
алюнки в деталях
і
і
нформац
і
ю щодо запчастин можна
знайти за адресою:
www.bosch-pt.com
Команда сп
і
вроб
і
тник
і
в Bosch з надання консультац
і
й
щодо використання продукц
ії
і
з задоволенням в
і
дпов
і
сть
на Ваш
і
запитання стосовно нашо
ї
продукц
ії
та приладдя
до не
ї
.
П
ри вс
і
х запитаннях
і
при замовленн
і
запчастин, будь
ласка, обов’язково зазначайте 10-значний товарний
номер, що знаходиться на заводськ
і
й табличц
і
електроприладу.
Гарант
і
йне обслуговування
і
ремонт електро
і
нструменту
зд
і
йснюються в
і
дпов
і
дно до вимог
і
норм виготовлювача
на територ
ії
вс
і
х кра
ї
н лише у ф
і
рмових або
авторизованих серв
і
сних центрах ф
і
рми «Роберт Бош».
П
О
ПЕ
Р
Е
Д
ЖЕ
НН
Я
! Використання контрафактно
ї
продукц
ії
небезпечне в експлуатац
ії
і
може мати негативн
і
насл
і
дки
для здоров’я. Виготовлення
і
розповсюдження
контрафактно
ї
продукц
ії
пересл
і
ду
є
ться за
З
аконом в
адм
і
н
і
стративному
і
крим
і
нальному порядку.
Україна
ТОВ «Роберт Бош»
Cерв
і
сний центр електро
і
нструмент
і
в
вул. Крайня, 1, 02660, Ки
ї
в-60
Укра
ї
на
Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)
Оф
і
ц
і
йний сайт: www.bosch-powertools.com.ua
А
дреса Рег
і
ональних гарант
і
йних серв
і
сних майстерень
зазначена в Нац
і
ональному гарант
і
йному талон
і
.
Утилізація
Е
лектроприлади, приладдя
і
упаковку треба здавати на
еколог
і
чно чисту повторну переробку.
Не викидайте електро
і
нструменти в побутове см
і
ття!
Лише для країн ЄС:
В
і
дпов
і
дно до
є
вропейсько
ї
директиви
2012/19/EU про в
і
дпрацьован
і
електро-
і
електронн
і
прилади
і
її
перетворення в
нац
і
ональному законодавств
і
електроприлади, що вийшли з вживання,
повинн
і
здаватися окремо
і
утил
і
зуватися
еколог
і
чно чистим способом.
Можливі зміни.
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 113 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM