Bosch GST 150 CE User Manual – Page 114

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

114
| Қазақша
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Bosch Power Tools
Қaзақша
Өндірушінің өнім үшін қарастырған пайдалану
құжаттарының құрамында пайдалану жөніндегі осы
нұсқаулық, сонымен бірге қосымшалар да болуы мүмкін.
Сәйкестікті растау жайлы ақпарат қосымшада бар.
Өнімді өндірген мемлекет
туралы ақпарат өнімнің
корпусында және қосымшада көрсетілген.
Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде
көрсетілген.
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.
Өнімді пайдалану мерзімі
Өнімнің қызмет ету мерзімі 7 жыл. Өндірілген мерзімнен
бастап (өндіру күні зауыт тақтайшасында жазылған)
істетпей 5 жыл сақтағаннан соң, өнімді тексерусіз
(сервистік тексеру) пайдалану ұсынылмайды.
Қызметкер немесе пайдаланушының қателіктері мен
істен шығу себептерінің тізімі
тұтқасы мен корпусы бұзылған болса, өнімді
пайдаланбаңыз
өнім корпусынан тікелей тү
тін шықса, пайдаланбаңыз
тоқ сымы бұзылған немесе оқшаулаусыз болса,
пайдаланбаңыз
жауын –шашын кезінд
е сыртта (далада)
пайдаланбаңыз
корпус ішіне су кірсе құрылғыны қосушы болмаңыз
қөп үшқын шықса, пайдаланбаңыз
қатты діріл кезінде пайдаланбаңыз
Шекті күй белгілері
тоқ сымының тозуы немесе зақымдануы
өнім корпусының зақымдалуы
Қызмет көрсету түрі мен жиілігі
Әр пайдаланудан соң өнімді тазалау ұсынылады.
Сақтау
құрғақ жерде сақтау керек
жоғары температура көзіне
н және күн сәулелерінің
әсерінен алыс сақтау керек
сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан
қорғау керек
орамасыз сақтау мүмкін емес
сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін
МЕМСТ 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз
Тасымалдау
тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген
механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
босату/жүктеу кезінде паке
тті қысатын машиналарды
пайдалануға рұқсат берілмейді.
тасымалдау шарттары талаптарын МЕМСТ 15150
(5 шарт) құжатын оқыңыз.
Электр құралдарының жалпы
қауіпсіздік нұсқаулықтары
Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын
және ескертпелерді оқыңыз.
Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және
ескертпелерді сақтамау тоқтың
соғуына, өрт және/немесе
ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары
мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.
Қауіпсіздік нұсқаулықтарын
да пайдаланылған „Электр
құрал“ атауының желіден қуат алатын электр құралдарына
(желілік кабелі менен) және
аккумуляторден қуат алатын
электр құралдарына (желілік кабелі жоқ) қатысы бар.
Жұмыс орнының қауіпсіздігі
»
Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған
жағдайда ұстаңыз.
Тәртіп немесе жарық болмаған
жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі
мүмкін.
»
Жанатын сұйықтықтар, газдар немесе шаң жиылған
жарылыс қауіпі бар қоршауда электр құралды
пайдаланбаңыз.
Электр құралдары ұшқын шығарып,
шаң немесе буларды жандыруы мүмкін.
»
Электр құралдарын пайдалану кезінде балалар
және басқа адамдарды ұзақ жерге шеттетіңіз.
Ауытқу кезінде құрал бақылауын жоғалтуыңыз мүмкін.
Электр қауіпсіздігі
»
Электр құрал штепселінің айыры розеткаға сыюы
қажет. Айырды ешқандай
өзгерту мүмкін емес.
Жерге қосулы электр құралдарменен ешқандай
адаптерлік айырды пайдаланбаңыз.
Өзгертілмеген
айыр және жарамды розеткаларды пайдалану электр
тоқ соғу қауіпін төмендетеді.
»
Құбыр, жылытатын жабдық, плита және суытқыш
сияқты жерге қосулы құралдар сыртына тимеңіз.
Егер денеңіз жерге қосулы болса, электр тоғының соғу
қаупі артады.
»
Электр құралдарын ылғалдан, сыздан сақтаңыз.
Электр құралының ішіне су кірсе, ол электр тоғының
соғу қаупін арттырады.
»
Элекр құралды алып жүру, асып қою немесе
айырын розеткадан шығару үшін кабельді
пайдаланбаңыз. Кабельді ыстықтан, майдан, өткір
шеттерден немесе құралдың жылжыма
бөлектерінен алыс жерде ұстаңыз.
Зақымдалған
немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қаупін
арттырады.
»
Электр құралымен ашық жерде жұмыс істесеңіз,
тек сыртта пайдалануға арналған ұзартқышты
пайдаланыңыз.
Сыртта пайдалануға арналған
ұзартқышты пайдалану электр тоғының соғу қаупін
төмендетеді.
»
Электр құралын ылғалды қоршауда пайдалану
қажет болса, автоматты сақтандырғыш
ажыратқышын пайдаланыңыз.
Автоматты
ЕСКЕРТУ
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 114 Friday, June 10, 2016 8:43 AM