Bosch GST 150 CE User Manual – Page 117

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Қазақша |
117
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Жеткізу көлемі
Электрлі жұқа ара, жарылу
дан сақтайтын пластина мен
сору жинағы.
Параллельді тірек, сырғақ, алмалы-салмалы аспап және
басқа бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар
стандартты жеткізу көлеміне кірмейді.
Толық жабдықтарды біздің жа
бдықтар бағдарламамыздан
табасыз.
Тағайындалу бойынша қолдану
Электр құралы қатты тірелген күйде ағаш, пластмасса,
метал, күйіктас тақта және резинада кесіктер мен
ойықтарды аралауға арналған. Ол тура және қисық
кесіктерді 45 ° бұрышта аралауға арналған. Ара полотносы
ұсыныстарына назар аударыңыз.
Техникалық мәліметтер
Өнімнің техникалық мәліметтері 183 беттегі кестеде
көрсетілген.
Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа
кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді
өзгертуі мүмкін.
Сәйкестік мәлімдемесі
Жеке жауапкершілікпен біз
„Техникалық мәліметтер“ де
сипатталған өнімнің төмендегі ереже немесе нормативті
құжаттарға сәйкес екенін білдіреміз: EN 60745,
2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC, EN 50581
ережелеріндегі анықтамалары бойынша.
Қорғау қолғабын киіңіз
Қосымша ақпарат
Қозғалыс бағыты
Реакция бағыты
Келесі жұмыс кезеңі
Жоңқа үрлеу құрылғысы
Шаңсору
Қисайту бұрышы
Кіші жүріс саны/жылдамдық
Үлкен жүріс саны/жылдамдық
Қосу
Өшіру
Ажыратқышты бекіту
Рұқсат етілмеген әрекеттер
Дұрыс нәтиже
Оптималды және нақты аралау
нәтижесіне жету үшін қатты басып
аралаңыз.
Металды аралау кезінде аралау
сызығында суытқыш немесе
майлау затын жағу керек.
Зауыттық нөмір (10-орынды)
P
1
Кесімді қуатты пайдалану
Белгі
Мағына
n
0
Бос жүріс саны
макс. аралау тереңдігі
ағаш
Алюминий
Метал
ЖАТ
EPTA-Procedure 01:2014
құжатына сай салмағы
/
II
Сақтау сыныпының белгісі
II
(толық оқшауланған)
L
pA
Дыбыс қаттылығы деңгейі
L
wA
Дыбыстық қуат деңгейі
KДәлсіздік
a
h
Тербеліс жиынтық мәні
Белгі
Мағына
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 117 Friday, June 10, 2016 8:43 AM