Bosch GST 150 CE User Manual – Page 119

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Қазақша |
119
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (10.6.16)
Қызмет көрсету және тазалау
»
Дұрыс және сенімді істеу үшін электр құралын,
желдеткіш тесікті және аспап патронын таза
ұстаңыз.
Егер байланыс сымын алмастыру қажет болса,
қауіпсіздіктің төмендеуіне жол бермес үшін алмастыруды
тек Bosch немесе Bosch электр құралдарының
авторизацияланған клиенттерге қызмет көрсету
орталықтарында орындаңыз.
Ара полотносының бекіткішін жүйелі түрде тазалаңыз. Ол
үшін ара полотносын электр құралынан алып электр
құралын тегіс жерге жай қағыңыз.
Ара полотносы патронына жүйелі түрде сіңдіргіш майды
құйыңыз (16 суретін, 194 бетінде қараңыз).
Бағыттаушы дөңгелекті жүйелі
түрде тексеріңіз. Тозған
бөлшек Bosch сервис орталығында алмастырылуы қажет.
Бағыттауыш дөңгелекті кейде бір тамшы маймен
майлаңызl (17 суретіне, 194 бетінде қараңыз).
Тұтынушыға қызмет көрсету және
пайдалану кеңестері
Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту,
сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап
береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы
ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:
www.bosch-pt.com
Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және
олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға
тиянақты жауап береді.
Барлық сұраулар мен қосалқы бөлшектерге тапсырыс
беру кезінде міндетті түрде электр құрал зауыттық
тақтайшасындағы 10-орынды өнім нөмірін жазыңыз.
Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен
электр құралын жөндеу және
кепілді қызмет көрсету
барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“
фирмалық немесе авториза
цияланған қызмет көрсету
орталықтарында орындалады.
ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану
Жарылудан сақтайтын пластинаны
орнату
7
188
Тербелуді реттеу
8
189
Жүріс санын таңдауды реттеу
9
189
Қосу-/өшіру
10
190
Электр құралын дайындамаға тек
қосулы күйде апарыңыз.
11
191
Металды өңдеуде майлау
12
191
Қол арасы
13
191 – 192
Параллельді тіректі орнату мен
пайдалану
14
192 – 193
Керек-жарақтарды таңдау
195 – 197
Әрекет мақсаты
Сурет
Назар аударыңыз
Бет
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 119 Friday, June 10, 2016 8:43 AM