Bosch GST 150 CE User Manual – Page 125

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Român
ă
|
125
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Î
ntre
ţ
inere şi cur
ăţ
are
»
Pentru a putea lucra bine şi sigur, men
ţ
ine
ţ
i curate scu-
la electric
ă
, fantele de aerisire şi sistemul de prindere
accesorii.
Dac
ă
este necesar
ă
înlocuirea cablului de racordare, pentru a
evita punerea în pericol a siguran
ţ
ei exploat
ă
rii, aceast
ă
ope-
ra
ţ
ie se va executa de c
ă
tre Bosch sau de c
ă
tre un centru au-
torizat de asisten
ţă
tehnic
ă
post-vânz
ă
ri pentru scule electri-
ce Bosch.
Cur
ăţ
a
ţ
i regulat sistemul de prin
dere al pânzei de fer
ă
str
ă
u.
Î
n
acest scop demonta
ţ
i pânza de fer
ă
str
ă
u din scula electric
ă
şi
bate
ţ
i uşor scula electric
ă
pe o suprafa
ţă
plan
ă
.
Pulveriza
ţ
i regulat sistemul de prindere al pânzei de fer
ă
str
ă
u
cu spray degripant (vezi figura 16, pagina 194).
Controla
ţ
i rola de ghidare regulat. Dac
ă
este uzat
ă
, trebuie
schimbat
ă
la un centru autorizat de asisten
ţă
service post-
vânz
ă
ri Bosch.
Ocazional lubrifia
ţ
i rola de ghidare cu o pic
ă
tur
ă
de ulei (vezi
figura 17, pagina 194).
Asisten
ţă
clien
ţ
i şi consultan
ţă
privind
utilizarea
Serviciul de asisten
ţă
clien
ţ
i v
ă
r
ă
spunde la întreb
ă
ri privind
repararea şi între
ţ
inerea produsului dumneavoastr
ă
cât şi pie-
sele de schimb. G
ă
si
ţ
i desenele de ansamblu şi informa
ţ
ii pri-
vind piesele de schimb şi la:
www.bosch-pt.com
Echipa de consultan
ţă
Bosch v
ă
r
ă
spunde cu pl
ă
cere la între-
b
ă
ri privind produsele noastre şi accesoriile acestora.
Î
n caz de reclama
ţ
ii şi comenzi de piese de schimb v
ă
rug
ă
m
s
ă
indica
ţ
i neap
ă
rat num
ă
rul de identificare compus din
10 cifre, conform pl
ă
cu
ţ
ei indicatoare a tipului sculei elec-
trice.
România
Robert Bosch SRL
Centru de service Bosch
Str. Horia M
ă
celariu Nr. 30–34
013937 Bucureşti
Tel. service scule electrice: (021) 4057540
Fax: (021) 4057566
Tel. consultan
ţă
clien
ţ
i: (021) 4057500
Fax: (021) 2331313
www.bosch-romania.ro
Reglarea mişc
ă
rii pendulare
8
189
Reglarea preselec
ţ
iei num
ă
rului de
curse
9
189
Pornire/oprire
10
190
Conduce
ţ
i scula electric
ă
spre piesa
de lucru numai dup
ă
în prealabil a
ţ
i
pornit-o
11
191
Lubrifiere la prelucrarea metalelor
12
191
T
ă
iere cu p
ă
trundere direct
ă
în
material
13
191 – 192
Montarea şi utilizarea limitatorului
paralel
14
192 – 193
Alegerea accesoriilor
195 – 197
Scopul ac
ţ
iunii
Figura
Respecta
ţ
i
Pagina
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 125 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM