Bosch GST 150 CE User Manual – Page 142

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

142
| Srpski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Montaža i Rad
Sledeća tabela pokazuje ciljeve rukovanja za montažu i rad elek
tričnog alata. Uputstva sa cilj
evima rukovanja se prikazuju u
navedenoj slici. Zavisno od vrste
upotrebe potrebne su različite kombinacije uputst
ava. Obratite pažnju na sigurnosna uputstva.
Cilj rukovanja
Slika
Obratite pažnju na
Strana
Montaža lista testere
1
184
Vadjenje lista testere
2
184
Uključiti uredjaj za duvanje piljevine
3
184
Priključiti usisavanje
4
185 – 186
Podešavanje ugla iskošenja
5
186 – 187
Montiranje klizne papuče
6
188
Montiranje zaštite od kidanja iverja
7
188
Podešavanje oscilovanja
8
189
Prethodno podešavanje broja
podizanja
9
189
Uključivanje/isključivanje
10
190
Vodite električni alat samo uključen
na radni komad
11
191
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 142 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM