Bosch GST 150 CE User Manual – Page 148

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

148
| Slovensko
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Vzdrževanje in čiščenje
»
Za dobro in varno delovanje morate poskrbeti za to, da
bodo električno orodje, prez
račevalne zareze in prije-
malo orodja vselej čisto in suho.
Da bi se izognili ogrožanju varnosti v primeru, da morate na-
domestiti priključni kabel, mora
to storiti servis podjetja
Bosch ali pooblaščen servis
za električna orodja Bosch.
Redno čistite prijemalo žaginega
lista. V ta namen odstranite
žagin list iz električnega orodja
in na ravni podlagi rahlo otrkaj-
te orodje.
Napršite prijemalo žaginega
lista redno z oljem (glejte
sliko 16, stran 194).
Redno kontrolirajte vodilo. Če je
vodilo obrabljeno, naj ga v
pooblaščeni servisni delavn
ici Bosch zamenjajo z novim.
Občasno namažite vodilni valj s
kapljico olja (glejte sliko 17,
stran 194).
Servis in svetovanje o uporabi
Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravi-
la in vzdrževanja izdelka ter na
domestnih delov. Risbe razsta-
vljenega stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo
tudi na spletu pod:
www.bosch-pt.com
Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z vese-
ljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pri-
bora.
V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih
delov brezpogojno navedite 10-mest
no številko artikla, ki je
navedena na tipski ploščici naprave.
Slovensko
Top Service d.o.o.
Celovška 172
1000 Ljubljana
Tel.: (01) 519 4225
Tel.: (01) 519 4205
Fax: (01) 519 3407
Odlaganje
Električno orodje, pribor in em
balažo je treba dostaviti v oko-
lju prijazno ponovno predelavo.
Električnih orodij ne vrzite med gospodinjske odpadke!
Samo za države EU:
V skladu z Direktivo 2012/19/EU Evropske-
ga Parlamenta in Sveta o odpadni električni
in elektronski opremi (OEEO) in njeni ure-
sničitvi v nacionalnem pravu se morajo ele-
ktrična orodja, ki niso več v uporabi, ločeno
zbirati ter okolju prijazno reciklirati.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
Nastavitev nihanja
8
189
Nastavitev predizbire števila hoda
9
189
Vklop/izklop
10
190
Električno orodje mora biti vselej
vklopljeno, ko ga
pomikate k smeri
proti obdelovancu
11
191
Mazanje pri obdelavi kovin
12
191
Potopno žaganje
13
191 – 192
Montaža in uporaba paralelnega
naslona
14
192 – 193
Izbor pribora
195 – 197
Cilj dejanja
Slika
Upoštevajte
Stran
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 148 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM