Bosch GST 150 CE User Manual – Page 153

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Hrvatski |
153
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Održavanje i čišćenje
»
Da bi mogli dobro i sigurno ra
diti, električni alat, otvore
za hla
đ
enje kao i stezač alata održavajte u čistom sta-
nju.
Ako je potrebna zamjena priključ
nog kabela, tada
je treba pro-
vesti u Bosch servisu ili u ovla
štenom servisu za Bosch elek-
trične alate, kako bi se izbjeglo ugrožavanje sigurnosti.
Redovito čistite stezač lista pile.
U tu svrhu izvadite list pile iz
električnog alata i lagano udarite električnim alatom po ravnoj
površini.
Stezač lista pile redovito poprskajte specijalnim uljem (vidjeti
sliku 16, stranica 194).
Redovito kontrolirajte
vodeći valjčić. Ako je on istrošen, treba
se zamijeniti u ovlaštenom Bosch servisu.
Vodeće valjčiće povremeno podmažite s jednom kapi ulja (vi-
djeti sliku 17, stranica 194).
Namještanje kuta kosog rezanja
5
186 – 187
Montaža klizne papuče
6
188
Montaža zaštite od lomljenja
strugotine
7
188
Namještanje njihanja
8
189
Namještanje predbiranja broja
hodova
9
189
Uključivanje/isključivanje
10
190
Električni alat voditi prema izratku
samo u uključenom stanju
11
191
Podmazivanje kod obrade metala
12
191
Prorezivanje pilom
13
191 – 192
Montaža i primjena graničnika
paralelnosti
14
192 – 193
Biranje pribora
195 – 197
Radnja
Slika
Molimo obratite pozornost
Stranica
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 153 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM