Bosch GST 150 CE User Manual – Page 158

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

158
| Eesti
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Kokkupanek ja kasutamine
Järgmisest tabelist leiate juhi
sed elektrilise tööriista kokkupanekuks ja kasuta
miseks. Juhiseid illustreerivad joonised. Sõltu
valt
rakendusest on vajalikud juhiste eri kombinat
sioonid. Pöörake tähelepanu ohutusnõuetele.
Toimingu eesmärk
Joonis
Pöörake tähelepanu
Lehekülg
Saelehe paigaldus
1
184
Saelehe eemaldamine
2
184
Saepuru ärapuhumisseadme
sisselülitamine
3
184
Tolmuimeja ühendamine
4
185 – 186
Lõikenurga reguleerimine
5
186 – 187
Liugtalla paigaldamine
6
188
Materjali rebimisvastase kaitse
paigaldamine
7
188
Pendelliikumise reguleerimine
8
189
Käigusageduse reguleerimine
9
189
Sisse-/väljalülitamine
10
190
Viige elektriline
tööriist toorikuga
kokku ainult sisselülitatult
11
191
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 158 Tu
esday, January 26, 2016 8:36 AM