Bosch GST 150 CE User Manual – Page 41

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Nederlands |
41
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Symbolen
De volgende symbolen zijn van betekenis voor het lezen en
begrijpen van de gebruiksaanwijzing. Zorg ervoor dat u de
symbolen en hun betekenis herkent. Het juiste begrip van de
symbolen helpt u het elektrische gereedschap goed en veilig
te gebruiken.
Meegeleverd
Decoupeerzaag, antisplint
erplaatje en afzuigset.
Parallelgeleider, glijschoen, inzetgereedschap en overig afge-
beeld of beschreven toebehoren worden niet standaard mee-
geleverd.
Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehorenprogram-
ma.
Symbool
Betekenis
GST 150 CE: Decoupeerzaag met
constant-electronic
Grijs gemarkeerd gebied: Hand-
greep (geïsoleerd greepvlak)
GST 150 BCE: Decoupeerzaag met
constant-electronic en beugelgreep
Grijs gemarkeerd gebied: Hand-
greep (geïsoleerd greepvlak)
Lees alle veiligheidsvoorschriften en
aanwijzingen
Trek altijd vóór werkzaamheden aan
het elektrische gereedschap de net-
stekker uit het stopcontact
Draag werkhandschoenen
Extra informatie
Bewegingsrichting
Reactierichting
Volgende handelingsstap
Spanenblaasvoorziening
Afzuiging
Verstekhoek
Klein aantal zaagbewegingen/
snelheid
Groot aantal zaagbewegingen/
snelheid
Inschakelen
Uitschakelen
Aan/uit-schakelaar vastzetten
Verboden handeling
Juist resultaat
Zaag met matige druk om een opti-
maal en nauwkeurig zaagresultaat te
bereiken.
Breng bij het zagen van metaal langs
de zaaglijn koel- resp. smeermiddel
aan
Zaaknummer (10 posities)
P
1
Opgenomen vermogen
n
0
Onbelast aantal slagen
Max. zaagdiepte
Hout
Aluminium
Metaal
Spaanplaat
Gewicht volgens
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbool voor beschermings-
klasse
II
(volledig geësoleerd)
L
pA
Geluidsdrukniveau
L
wA
Geluidsvermogenniveau
K
Onzekerheid
a
h
Totale trillingswaarde
Symbool
Betekenis
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 41 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM