Bosch GST 150 CE User Manual – Page 43

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Nederlands |
43
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Onderhoud en reiniging
»
Houd het elektrische gereedschap, de ventilatieope-
ningen en de gereedschapopname schoon om goed en
veilig te werken.
Als de aansluitkabel moet worden vervangen, moeten deze
werkzaamheden door Bosch of een erkende klantenservice
voor Bosch elektrische gereed
schappen worden uitgevoerd
om veiligheidsrisico’s te voorkomen.
Reinig de zaagbladopname re
gelmatig. Neem daarvoor het
zaagblad uit het elektrische gereedschap en klop het gereed-
schap licht op een egaal oppervlak uit.
Spuit regelmatig kruipolie op de zaagbladopname (zie
afbeelding 16, pagina 194).
Verstekhoek instellen
5
186 – 187
Glijvoet monteren
6
188
Antisplinterplaatje monteren
7
188
Pendelbeweging instellen
8
189
Vooraf instelbaar aantal zaagbe-
wegingen instellen
9
189
In- en uitschakelen
10
190
Elektrisch gereedschap alleen
ingeschakeld naar het werkstuk
bewegen
11
191
Smering bij het bewerken van metaal
12
191
Invallend zagen
13
191 – 192
Montage en gebruik van de parallel-
geleider
14
192 – 193
Toebehoren kiezen
195 – 197
Handelingsdoel
Afbeelding
Neem het volgende in acht
Pagina
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 43 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM