Bosch GST 150 CE User Manual – Page 48

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

48
| Dansk
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Montering og drift
Af efterfølgende tabel frem
går det, hvordan der skal handles i forbindelse med
montering og brug af el-værktøjet. Instrukserne
til hvordan der skal handles vises i det angivede billede. Instruks
erne er kombineret forskelligt afhængigt af, hvad der skal l
aves.
Overhold sikkerh
edsinstrukserne.
Handlingsmål
Fig.
Vær opmærksom på
følgende
Side
Isætning af savklinge
1
184
Udtagning af savklinge
2
184
Spåneblæseanordning tændes
3
184
Tilslutning af opsugning
4
185 – 186
Indstilling af geringsvinkel
5
186 – 187
Montering af glidesko
6
188
Montering af overfladebeskytter
7
188
Pendulregulering indstilles
8
189
Indstilling af slagtal
9
189
Tænd/sluk
10
190
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 48 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM