Bosch GST 150 CE User Manual – Page 57

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Norsk |
57
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Symboler
Nedenstående symboler er viktige for lesing og forståelse av
driftsinstruksen. Legg merke ti
l symbolene og deres betyd-
ning. En riktig tolkning av sy
mbolene hjelper deg å bruke elek-
troverktøyet på en bedre og sikrere måte.
Leveranseomfang
Stikksag, flisvern og avsugsett.
Parallellanlegg, glidesåle, innsatsverktøy og ytterligere illus-
trert eller beskrevet tilbehør i
nngår ikke i standard-leveran-
sen.
Det komplette tilbehøret finner
du i vårt tilbehørsprogram.
Symbol
Betydning
GST 150 CE: Stikksag med kon-
stantelektronikk
Grått markert område: Håndtak
(isolert grepflate)
GST 150 BCE: Stikksag med kon-
stantelektronikk og bøylehåndtak
Grått markert område: Håndtak
(isolert grepflate)
Les all sikkerhetsinformasjonen og
instruksene
Før arbeid på selv
e elektroverktøyet
utføres må støpselet trekkes ut av
stikkontakten
Bruk vernehansker
Ekstra informasjon
Bevegelsesretning
Reaksjonsretning
Neste aktivitetsskritt
Sponblåseinnretning
Avsuging
Gjæringsvinkel
Lavt slagtall/hastighet
Høyt slagtall/hastighet
Innkobling
Utkobling
Låsing av på-/av-bryteren
Dette er forbudt
Riktig resultat
Sag med middels trykk for å oppnå
et optimalt og nøyaktig skjære-
resultat.
Påfør kjøle- hhv. smøremiddel langs
skjærelinjen ved saging av metall
Produktnummer (10-sifret)
P
1
Opptatt effekt
n
0
Tomgangsslagtall
max. skjæredybde
Tre
Aluminium
Metall
Sponplate
Vekt tilsvarende
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol for beskyttelsesklasse
II
(fullstendig isolert)
L
pA
Lydtrykknivå
L
wA
Lydeffektnivå
K
Usikkerhet
a
h
Total svingningsverdi
Symbol
Betydning
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 57 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM