Bosch GST 150 CE User Manual – Page 59

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Norsk |
59
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Vedlikehold og rengjøring
»
Hold elektroverktøyet, vent
ilasjonsspaltene og verk-
tøyfestet alltid rene, for å
kunne arbeide bra og sikkert.
Hvis det er nødvendig å skifte
ut tilkoplingsledningen, må det-
te gjøres av Bosch eller Bosch-
serviceverksteder, slik at det
ikke oppstår fare for sikkerheten.
Rengjør sagbladfeste
t med jevne mellomrom
. Ta da sagbladet
ut av elektroverktøyet og bank elektroverktøyet svakt på en
plan flate.
Spray sagbladfeste
t reglmessig med olje (se bilde 16,
side 194).
Kontroller føringsrullen med jevne mellomrom. Hvis den er
slitt, må den skiftes ut av en
autorisert Bosch-kundeservice.
Smør føringsrullen av og til med en dråpe olje (se bilde 17,
side 194).
Innstilling av gjæringsvinkelen
5
186 – 187
Montering av glidesålen
6
188
Montering av flisvernet
7
188
Innstilling av pendelbevegelsen
8
189
Innstilling av slagtallforvalget
9
189
Inn-/utkopling
10
190
Elektroverktøyet
må kun føres inn
mot arbeidsstykket i innkoplet
tilstand
11
191
Smøring ved metallbearbeidelse
12
191
Dykksaging
13
191 – 192
Montering og bruk av parallell-
anlegget
14
192 – 193
Valg av tilbehør
195 – 197
Mål for aktiviteten
Bilde
Ta da hensyn til
Side
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 59 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM