Bosch GST 150 CE User Manual – Page 64

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

64
| Suomi
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Asennus ja käyttö
Seuraava taulukko näyttää sähköt
yökalun asennukseen ja käyttöön
liittyvät kohdat. Ohjeet ja
käyttökohdat näytetään kussakin
kuvassa. Käytön lajista riippuen ta
rvitaan ohjeiden erilaisia yhdistelmi
ä. Ota turvallisuus
ohjeet huomioon.
Tehtävä
Kuva
Ota huomioon
Sivu
Sahanterän asennus
1
184
Sahanterän irrotus
2
184
Purunpuhalluslaitteen kytkentä
3
184
Poistoimun liitäntä
4
185 – 186
Jiirikulman asetus
5
186 – 187
Liukutallan asennus
6
188
Repimissuojan asennus
7
188
Heiluriliikkeen säätö
8
189
Iskuluvun esiasetus
9
189
Käynnistys ja pysäytys
10
190
Vie ainoastaan käynnissä oleva
sähkötyökalu työkappaletta vasten
11
191
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 64 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM