Bosch GST 150 CE User Manual – Page 66

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

66
| Eλληνικά
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Ηλεκτρική ασφάλεια
»
Το φις του ηλεκτρικού εργα
λείου πρέπει να ταιριάζει
στην πρίζα. Δεν επιτρέπετα
ι με κανέναν τρόπο η μετα-
τροπή του φις. Μη χρησιμοπ
οιείτε προσαρμοστικά φις
σε συνδυασμό με γειωμένα ηλεκτρικά εργαλεία.
Αμετα-
ποίητα φις και κατάλληλες πρίζες μειώνουν τον κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας.
»
Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με γειωμένες
επιφάνειες όπως σωλήνες, θερμαντικά σώματα (καλο-
ριφέρ), κουζίνες ή ψυγεία.
Όταν το σώμα σας είναι γειω-
μένο αυξάνεται ο κίνδ
υνος ηλεκτροπληξίας.
»
Μην εκθέτετε τα μηχανήματα στη βροχή ή την υγρασία.
Η διείσδυση νερού σ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο αυξάνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
»
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκ
τρικό καλώδιο για να μετα-
φέρετε ή να αναρτήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο, ή για να
βγάλετε το φις από την πρίζα. Κρατάτε το ηλεκτρικό κα-
λώδιο μακριά από υπερβολικές θερμοκρασίες, κοφτε-
ρές ακμές και/ή από κινητά εξαρτήματα.
Τυχόν χαλασμέ-
να ή περιπλεγμένα ηλεκτρικά
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυ-
νο ηλεκτροπληξίας.
»
Όταν εργάζεσθε μ’ ένα ηλεκτρικό εργαλείο στο ύπαιθρο
να χρησιμοποιείτε καλώδια
επιμήκυνσης (μπαλαντέζες)
που είναι κατάλληλα και για χρήση στο ύπαιθρο.
Ηχρήση
καλωδίων επιμήκυνσης κατάλληλων για υπαίθριους χώρους
ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
»
Όταν η χρήση του ηλεκτρικού
εργαλείου σε υγρό περι-
βάλλον είναι αναπόφευκτη, τό
τε χρησιμοποι
ήστε έναν
προστατευτικό διακόπτη διαρροής (διακόπτη FI/RCD).
Η χρήση ενός προστατευτικού
διακόπτη διαρροής ελαττώνει
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Ασφάλεια προσώπων
»
Να είστε πάντοτε προσεκτικός/προσεκτική, να δίνετε
προσοχή στην εργασία που κάνε
τε και να χειρίζεστε το
μηχάνημα με περίσκεψη. Μη
χρησιμοποιήσετε ένα ηλε-
κτρικό εργαλείο όταν είστε κουρασμένος/κουρασμένη ή
όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια ναρκωτικών, οινοπνεύ-
ματος ή φαρμάκων.
Μια στιγμιαία απροσεξία κατά το χειρι-
σμό του ηλεκτρικού εργαλείου μπορεί να οδηγήσει σε σοβα-
ρούς τραυματισμούς.
»
Φοράτε έναν κατάλληλο για σας προστατευτικό εξοπλι-
σμό και πάντοτε προστατευτικά γυαλιά.
Όταν φοράτε
έναν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό όπως μάσκα προ-
στασίας από σκόνη, αντιολισθητικά υποδήματα ασφαλείας,
προστατευτικό κράνος ή ωτασπίδε
ς, ανάλογα με το εκάστοτε
εργαλείο και τη χρήση του, ελαττώνεται ο κίνδυνος τραυμα-
τισμών.
»
Αποφεύγετε την αθέλητη εκκί
νηση. Βεβαιωθείτε ότι το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει αποζευχτεί πριν το συνδέσετε
με το ηλεκτρικό δίκτυο ή με
την μπαταρία καθώς και πριν
το παραλάβετε ή το μεταφέρετε.
Όταν μεταφέρετε το
ηλεκτρικό εργαλείο έχοντας το
δάχτυλό σας στο διακόπτη ή
όταν συνδέσετε το μηχάνημα με την πηγή ρεύματος όταν αυ-
τό είναι ακόμη στη θέση ΟΝ,
τότε δημιουργείται κίνδυνος
τραυματισμών.
»
Αφαιρείτε από τα ηλεκτρικ
ά εργαλεία τυχόν συναρμο-
λογημένα εργαλεία ρύθμισης
ή κλειδιά πριν θέσετε το
ηλεκτρικό εργαλείο
σε λειτουργία.
Ένα εργαλείο ή κλειδί
συναρμολογημένο σ’ ένα περιστρεφόμενο τμήμα ενός
μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς.
»
Μην υπερεκτιμάτε τον εαυτό σας. Φροντίζετε για την
ασφαλή στάση του σώματός σας και διατηρείτε πάντοτε
την ισορροπία σας.
Έτσι μπορείτε να ελ
έγξετε καλύτερα το
μηχάνημα σε περιπτώσεις απροσδόκητων περιστάσεων.
»
Φοράτε κατάλληλα ενδύματα
. Μη φοράτε φαρδιά ρού-
χα ή κοσμήματα. Κρατάτε τα μαλλιά σας, τα ρούχα σας
και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα εξαρτήματα.
Χα-
λαρή ενδυμασία, κοσμήματα ή μακριά μαλλιά μπορεί να
εμπλακούν στα κινούμενα εξαρτήματα.
»
Όταν υπάρχει η δυνατότητα
συναρμολόγησης διατάξε-
ων αναρρόφησης ή συλλογής
σκόνης, βεβαιωθείτε ότι
αυτές είναι συνδεμένες με το μηχάνημα καθώς και ότι
χρησιμοποιούνται σωστά.
Η χρήση μιας αναρρόφησης
σκόνης μπορεί να ελαττώσει τον κίνδυνο που προκαλείται
από τη σκόνη.
Επιμελής χειρισμός και χρήση ηλεκτρικών
εργαλείων
»
Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα. Χρησιμοποιείτε για
την εκάστοτε εργασία το ηλεκτρικό εργαλείο που
προορίζεται γι’ αυτήν.
Με το κατάλληλο ηλεκτρικό εργα-
λείο εργάζεστε καλύτερα και ασφαλέστερα στην αναφερό-
μενη περιοχή ισχύος.
»
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ έν
α μηχάνημα που έχει χαλα-
σμένο διακόπτη.
Ένα ηλεκτρικό εργαλείο που δεν μπορείτε
πλέον να το θέσετε σε λειτουρ
γία και/ή εκτός λειτουργίας εί-
ναι επικίνδυνο και πρέπ
ει να επισκευαστεί.
»
Βγάλτε το φις από την πρίζα και/ή αφαιρέστε την μπατα-
ρία πριν διεξάγετε στο μηχάνημα μια οποιαδήποτε εργα-
σία ρύθμισης, πριν αλλάξετε ένα εξάρτημα ή όταν πρό-
κειται να διαφυλάξετε/να αποθηκεύσετε το μηχάνημα.
Αυτά τα προληπτικά μέτρα ασφα
λείας μειώνουν τον κίνδυνο
από τυχόν αθέλητη εκκίνηση
του ηλεκτρικού εργαλείου.
»
Διαφυλάγετε τα ηλεκτρικά ερ
γαλεία που δε
χρησιμοποι-
είτε μακριά από πα
ιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του
μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ’
αυτό ή δεν έχουν διαβάσει
τις παρούσες οδηγίες.
Τα ηλε-
κτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται
από άπειρα πρόσωπα.
»
Να περιποιείστε προσεκτικά
το ηλεκτρικό εργαλείο.
Ελέγχετε, αν τα κινούμενα εξαρτήματα λειτουργούν
άψογα, χωρίς να μπλοκάρουν, ή μήπως έχουν σπάσει ή
φθαρεί τυχόν εξαρτήματα τα οποία επηρεάζουν τον τρό-
πο λειτουργίας του ηλεκτρικ
ού εργαλείου. Δώστε αυτά
τα χαλασμένα εξαρτήματα γι
α επισκευή πριν τα ξανα-
χρησιμοποιήσετε.
Η κακή συντήρηση τω
ν ηλεκτρικών ερ-
γαλείων αποτελεί αιτία πολλών ατυχημάτων.
»
Διατηρείτε τα εργαλεία
κοπής κοφτερά και καθαρά.
Προσεκτικά συντηρημένα κο
πτικά εργαλεία σφηνώνουν
δυσκολότερα και οδηγούνται ευκολότερα.
»
Χρησιμοποιείτε τα ηλεκτρικ
ά εργαλεία, εξαρτήματα, πα-
ρελκόμενα εργαλεία κτλ. σύμφωνα με τις παρούσες
οδηγίες. Λαμβάνετε επίσης
υπόψη σας τις εκάστοτε συν-
θήκες και την υπό εκτέλεση εργασία.
Η χρησιμοποίηση
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 66 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM