Bosch GST 150 CE User Manual – Page 68

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

68
| Eλληνικά
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
»
Να ρυθμίζετε το ηλεκτρικό σα
ς εργαλείο ανάλογα με την
εκάστοτε χρήση. Π.χ. να με
ιώνετε τον αριθμό εμβολι-
σμών όταν κατεργάζεστε μέταλλα και να περιορίζετε την
ταλάντωση όταν διεξάγετε στενές καμπύλες κοπές.
»
Όταν κατεργάζεστε μικρά ή λεπτά υλικά χρησιμοποιείτε
οπωσδήποτε μια σταθερή επιφάνεια ή ένα τραπέζι πριο-
νίσματος (ειδικό εξάρτημα).
»
Υπό ακραίες συνθήκες εργασίας
να χρησιμοποιείτε κατά
το δυνατό μια αναρρόφηση σκόνης. Να καθαρίζετε τα-
κτικά τις σχισμές αερισμού με πεπιεσμένο αέρα και να
συνδέσετε εν σειρά έναν προστατευτικό διακόπτη διαρ-
ροής (διακόπτη FI/RCD).
Κατά την κατεργασία μετάλλων
μπορεί να κατακαθίσει αγώγιμ
η στο εσωτερικού του ηλεκτρι-
κού εργαλείου. Έτσι μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά η προ-
στατευτική μόνωση του ηλεκτρικού εργαλείου.
Σύμβολα
Τα σύμβολα που ακολουθούν έχουν σημασία για τη σωστή ανά-
γνωση και κατανόηση των οδηγ
ιών χειρισμού.
Παρακαλούμε
αποτυπώστε στο μυαλό σας τα σύμβολα και τη σημασία τους. Η
σωστή ερμηνεία των συμβόλων
συμβάλλει στον καλύτερο και
ασφαλέστερο χειρισμό του ηλεκτρικού σας εργαλείου.
Σύμβολο
Σημασία
GST 150 CE: Σέγα με ηλεκτρονική
σταθεροποίηση
Περιοχή με γκρι σκίαση: Χειρολαβή
(μονωμένες επιφάνειες συγκράτη-
σης)
GST 150 BCE: Σέγα με ηλεκτρονική
σταθεροποίηση και κλειστή λαβή
Περιοχή με γκρι σκίαση: Χειρολαβή
(μονωμένες επιφάνειες συγκράτη-
σης)
Διαβάστε όλες τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις οδηγίες
Να βγάζετε πάντοτε το φις από την
πρίζα πριν διεξάγετε κάποια εργασία
στο ηλεκτρικό εργαλείο
Φορέστε προστατευτικά γάντια
Συμπληρωματική πληροφορία
Κατεύθυνση κίνησης
Κατεύθυνση αντίδρασης
Επόμενη ενέργεια
Διάταξη απομάκρυνσης γρεζιών/
ροκανιδιών
Αναρρόφηση
Γωνία φαλτσοτομής
Μικρός αριθμός εμβολισμών/
Ταχύτητα
Μεγάλος αριθμός εμβολισμών/
Ταχύτητα
Θέση σε λειτουργία
Θέση εκτός λειτουργίας
Ακινητοποίηση διακόπτη ON/OFF
Απαγορευμένη ενέργεια
Σωστό αποτέλεσμα
Να κόβετε ασκώντας μέτρια πίεση.
Έτσι επιτυγχάνετε ένα άριστο και
ακριβές αποτέλεσμα κοπής.
Όταν κόβετε μέταλλα να αλείφετε
κάποιο ψυκτικό ή λιπαντικό μέσο
κατά μήκος του ίχνους κοπής
Αριθμός ευρετηρίου (10φήφιος)
P
1
Ονομαστική ισχύς
n
0
Αριθμός εμβολισμών χωρίς φορτίο
μέγ. βάθος κοπής
Ξύλο
Αλουμίνιο
Μέταλλο
Μοριοσανίδα
Βάρος σύμφωνα με
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Σύμβολο για μόνωση
II
(πλήρης μόνωση)
Σύμβολο
Σημασία
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 68 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM