Bosch GST 150 CE User Manual – Page 74

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

74
| Türkçe
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Teslimat kapsamı
Dekupaj testeresi, talaş koru
ma emniyeti ve emme seti.
Paralellik mesnedi, ka
yıcı pabuç, uç ve şekli gösterilen veya
tanımlanan diğer aksesuar stan
dart teslimat kapsamında de-
ğildir.
Aksesuarın bütününü aksesuar
programımızda bulabilirsiniz.
Usulüne uygun kullanım
Bu alet; sağlam ve sabit bir zemi
nde ahşap, plastik, metal, se-
ramik levha ve lastik malzemede kesme ve içten kesme işleri
için geliştirilmiştir. Bu alet aynı zamanda düz kesme işleri ve
45 °’ye kadar gönyeli kesme işle
rine de uygundur. Testere bı-
çağı tavsiyelerine uyun.
Teknik veriler
Ürünün teknik verileri sayfa
183’daki tabloda belirtilmekte-
dir.
Veriler 230 Volt’luk bir
anma gerilimi [U] için
geçerlidir. Farklı
gerilimlerde ve farklı ülkelere
özgü tiplerde bu veriler değişe-
bilir.
Uygunluk beyanı
Tek sorumlu olarak “Teknik ve
riler” bölümünde tanımlanan
ürünün aşağıdaki norm veya no
rmatif belgelere uygunluğunu
beyan ederiz: 2011/65/EU, 2014/30/EU, 2006/42/EC
yönetmelik hükümleri uyarınca EN 60745, EN 50581.
Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):
Robert Bosch Power Tools GmbH, PT/ETM9,
70538 Stuttgart, GERMANY
Robert Bosch Power Tools GmbH
70538 Stuttgart, GERMANY
Stuttgart, 01.01.2017
Hareket yönü
Reaksiyon yönü
Bir sonraki işlem adımı
Talaş üfleme tertibatı
Emme
Gönye açısı
Küçük strok sayısı/hız
Büyük strok sayısı/hız
Açma
Kapama
Açma/kapama şalterini tespit edin
Yasak işlem
Doğru sonuç
Optimum düzeyde
ve hassas kesim
sağlamak için hafif bastırma kuvveti
ile kesme yapın.
Metalleri keserken kesme hattına so-
ğutma veya yağlama maddesi sürün
Ürün kodu (10 haneli)
P
1
Giriş gücü
n
0
Boştaki strok sayısı
Maks. kesme derinliği
Ahşapta
Sembol
Anlamı
Alüminyum
Metal
Yonga levha
Ağırlığı EPTA-Procedure 01:2014’e
göre
/
II
Koruma sınıfı sembolü
II
(tam izolasyonlu)
L
pA
Ses basıncı seviyesi
L
wA
Gürültü emisyonu seviyesi
KTolerans
a
h
Toplam titreşim değeri
Henk Becker
Executive Vice President
Engineering
Helmut Heinzelmann
Head of Product Certification
PT/ETM9
Sembol
Anlamı
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 74 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM