Bosch GST 150 CE User Manual – Page 76

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

76
| Türkçe
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Bakım ve temizlik
»
İyi ve güvenli bir biçimde çalışabilmek için elektrikli el
aletini, havalandırma aralıklarını ve uç kovanını temiz
tutun.
Yedek bağlantı kablosu gerekli
ise, güvenliğin tehlikeye düş-
memesi için Bosch’tan veya yetkili bir servisten temin edilme-
lidir.
Testere bıçağı yuvasını düzenli aralıklarla temizleyin. Bunu
yapmak için testere bıçağını çıkarın ve aleti hafifçe düz bir ze-
mine vurun.
Testere bıçağı yuvasına düzenli
aralıklarla sürt
ünme yağı püs-
kürtün (bakınız: Şekil 16, sayfa 194).
Kılavuz makarayı düzenli aralıklarla kontrol edin. Aşınan kıla-
vuz makara yetkili bir Bosch servisinde değiştirilmelidir.
Kılavuz makarayı zaman zaman bir damla yağla yağlayın (bakı-
nız: Şekil 17, sayfa 194).
Sadece Türkiye için geçerlidir:
Bosch genel olarak yedek
parçaları 7 yıl hazır tutar.
Müşteri hizmeti ve uygulama
danışmanlığı
Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçala-
rına ilişkin sorularınızı yanıtl
andırır. Demonte görünüşler ve
yedek parçalara ilişkin ayrıntılı
bilgiyi aşağıdaki Web sayfasın-
da bulabilirsiniz:
www.bosch-pt.com
Bosch uygulama danışmanlığı ekib
i ürünlerimize ve ilgili akse-
suara ilişkin sorularınızda size
memnuniyetle yardımcı olur.
Bütün başvuru ve yedek parça si
parişlerinizde mutlaka aletini-
zin tip etiketindeki 10 haneli
ürün kodunu belirtiniz.
Türkçe
Bosch San. ve Tic. A.S.
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22
Polaris Plaza
80670 Maslak/Istanbul
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88
Işıklar LTD.ŞTİ.
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan
Adana
Tel.: 0322 3599710
Tel.: 0322 3591379
İdeal Eletronik Bobinaj
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67
Aksaray
Tel.: 0382 2151939
Tel.: 0382 2151246
Bulsan Elektrik
İstanbul Cad. Devrez
Sok. İstanbul Çarşısı
No: 48/29 İskitler
Ankara
Tel.: 0312 3415142
Tel.: 0312 3410203
Faz Makine Bobinaj
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18
Antalya
Tel.: 0242 3465876
Tel.: 0242 3462885
Strok sayısı ön seçiminin ayarlanması
9
189
Açma/kapama
10
190
Elektrikli el aleti sadece çalışır du-
rumda iş parçasına yönlendirilmelidir
11
191
Metal işlemede yağlama
12
191
Malzeme içine dalarak kesme
13
191 – 192
Paralellik mesnedinin takılması ve
kullanılması
14
192 – 193
Aksesuar seçimi
195 – 197
İşlemin amacı
Şekil
Dikkat edin
Sayfa
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 76 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM