Bosch GST 150 CE User Manual – Page 77

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Polski |
77
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Örsel Bobinaj
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21
Denizli
Tel.: 0258 2620666
Bulut Elektrik
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı
Elazığ
Tel.: 0424 2183559
Körfez Elektrik
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71
Erzincan
Tel.: 0446 2230959
Ege Elektrik
İnönü Bulvaro No: 135 Muğla Makasarası Fethiye
Fethiye
Tel.: 0252 6145701
Değer İş Bobinaj
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey
Gaziantep
Tel.: 0342 2316432
Çözüm Bobinaj
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Be
lediyesi altı Cad. No: 3/C
Gaziantep
Tel.: 0342 2319500
Onarım Bobinaj
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun
Hatay
Tel.: 0326 6137546
Günşah Otomotiv
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü
İstanbul
Tel.: 0212 8720066
Aygem
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli
İzmir
Tel.: 0232 3768074
Sezmen Bobinaj
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir
İzmir
Tel.: 0232 4571465
Ankaralı Elektrik
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43
Kayseri
Tel.: 0352 3364216
Asal Bobinaj
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24
Samsun
Tel.: 0362 2289090
Üstündağ Elektrikli Aletler
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9
Tekirdağ
Tel.: 0282 6512884
Tasfiye
Elektrikli el aleti, aksesuar
ve ambalaj malzemesi çevre dostu
bir yöntemle tasfiye edilmek üzere tekrar kazanım merkezine
gönderilmelidir.
Elektrikli el aletlerini ev
sel çöplerin içine atmayın!
Sadece AB üyesi ülkeler için:
2012/19/EU yönetmeliğ
i ve bunun ulusal
hukuka uyarlanmış hü
kümleri uyarınca kul-
lanım ömrünü tamamlamış
elektrikli ve elek-
tronik aletler ayrı ayrı toplanmak ve çevre
dostu tasfiye için ge
ri dönüşüm merkezine
yollanmak zorundadır.
Değişiklik haklarımız saklıdır.
Polski
Ogólne przepisy bezpieczeństwa dla
elektronarzędzi
Należy przeczytać wszystkie
wskazówki i przepisy.
Błędy w
przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować
porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i
wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.
Użyte w poniższym tekście pojęcie „elektronarzędzie“ odnosi
się do elektronarzędzi zasilanych energią elektryczną z sieci (z
przewodem zasilającym) i do elektronarzędzi zasilanych aku-
mulatorami (bez przewodu zasilającego).
Bezpieczeństwo miejsca pracy
»
Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i do-
brze oświetlone.
Nieporządek w miejscu pracy lub nie-
oświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną
wypadków.
»
Nie należy pracować tym elektronarzędziem w otocze-
niu zagrożonym wybuchem, w którym znajdują się np.
łatwopalne ciecze, gazy lub pyły.
Podczas pracy elektro-
narzędziem wytwarzają się iskry, które mogą spowodować
zapłon.
»
Podczas użytkowania urządzen
ia zwrócić uwagę na to,
aby dzieci i inne osoby postronne znajdowały się w bez-
piecznej odległości.
Odwrócenie uwagi może spowodo-
wać utratę kontroli nad narzędziem.
Bezpieczeństwo elektryczne
»
Wtyczka elektronarzędzia musi pasować do gniazda.
Nie wolno zmieniać wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie
wolno używać wtyków adapterowych w przypadku
elektronarzędzi z uziemieniem ochronnym.
Niezmienio-
ne wtyczki i pasujące gniazda zmniejszają ryzyko poraże-
nia prądem.
»
Należy unikać kontaktu z uziemionymi powierzchniami
jak rury, grzejniki, piece i lodówki.
Ryzyko porażenia prą-
dem jest większe, gdy ciało
użytkownika jest uziemione.
OSTRZEZENIE
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 77 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM