Bosch GST 150 CE User Manual – Page 80

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

80
| Polski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Symbole
Następujące symbole mają istotne znaczenie podczas czyta-
nia i zrozumienia instrukcji eksp
loatacji. Należy zapamiętać te
symbole i ich znaczenia. Właściwa interpretacja symboli
sprzyja lepszemu i bezpieczniejszemu użytkowaniu elektro-
narzędzia.
Symbol
Znaczenie
GST 150 CE: Wyrzynarka z
systemem Constant Electronic
zakres zaznaczony na szaro:
Rękojeść (pokryta gumą)
GST 150 BCE: Wyrzynarka z
systemem Constant Electronic i
rękojeścią zamkniętą
zakres zaznaczony na szaro:
Rękojeść (pokryta gumą)
Należy w całości przeczytać wska-
zówki bezpieczeństwa i wszystkie in-
strukcje
Przed przystąpieniem do jakichkol-
wiek czynności obsługowym przy
elektronarzędziu, należy wyjąć
wtyczkę sieciową z gniazda
Należy nosić rękawice ochronne
Informacja dodatkowa
Kierunek ruchu
Kierunek reakcji
następna czynność
Funkcja nawiewu powietrza
System odsysania pyłów
Kąt uciosu
Niska liczba skoków/prędkość
Wysoka liczba skoków/prędkość
Uruchomienie
Wyłączenie
Blokada włącznika/wyłącznika
Zabronione czynności
Właściwy wynik
Ciąć należy z lekkim dociskiem, aby
osiągnąć wysoką jakość linii cięcia.
Do cięcia metalu należy wzdłuż linii
cięcia nałożyć środek chłodzący lub
smarny
Numer katalogowy (10 cyfrowy)
P
1
Moc znamionowa
n
0
Częstotliwość skoku na biegu
jałowym
maks. głębokość cięcia
Drewno
Aluminium
Metal
Płyta wiórowa
Ciężar odpowiednio do
EPTA-Procedure 01:2014
/
II
Symbol klasy ochronnej
II
(całkowita izolacja)
L
pA
Poziom ciśnienia akustycznego
L
wA
Poziom natężenia dźwięku
KNiepewność
a
h
Wartości łączne drgań
Symbol
Znaczenie
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 80 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM