Bosch GST 150 CE User Manual – Page 82

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

82
| Polski
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Bosch Power Tools
Podłączanie systemu odsysania
4
185 – 186
Ustawianie kąta uciosu
5
186 – 187
Montaż stopki ślizgowej
6
188
Montaż osłony przeciwodpryskowej
7
188
Regulacja ruchu
oscylacyjnego
8
189
Ustawianie wstępnej prędkości
skokowej
9
189
Włączanie/wyłączanie
10
190
Elektronarzędzie można przykładać
do obrabianego materiału tylko w
stanie włączonym
11
191
Smarowanie podczas obróbki metali
12
191
Cięcie wgłębne
13
191 – 192
Montaż i zastosowanie prowadnicy
równoległej
14
192 – 193
Wybór osprzętu
195 – 197
Planowane działanie
Rysunek
Wziąć pod uwagę
Strona
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 82 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM