Bosch GST 150 CE User Manual – Page 87

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Česky |
87
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Pro přesný odhad zatížení vibracemi by měly být zohledněny
i d o by , v n i ch ž je nář adí vy pn ut é neb o s i ce b ěž í , a le f ak ti c ky s e
nepoužívá. To může zatíženi vibracemi po celou pracovní do-
bu zřetelně zredukovat.
Stanovte dodatečná bezpečnostní opatření k ochraně obslu-
hy před účinky vibrací, jako je např. údržba elektronářadí
a nástrojů, udržování teplých ru
kou, organizace pracovních
procesů.
Montáž a provoz
Následující tabulka ukazuje cíle počínání pro montáž a provoz el
ektronářadí. Pokyny pro cíl počí
nání jsou zobrazeny v daném ob-
rázku. Podle druhu použití jsou zapotřebí různé ko
mbinace pokynů. Dbejte bezpečnostních upozornění.
Cíl počínání
Obrázek
Mějte na zřeteli
Strana
Nasazení pilového listu
1
184
Vyhození pilového listu
2
184
Zapnutí přípravku na odfukování
třísek
3
184
Připojení odsávání
4
185 – 186
Nastavení šikmých úhlů
5
186 – 187
Montáž kluzné patky
6
188
Montáž ochrany proti vytrhávání
třísek
7
188
Nastavení předkmitu
8
189
Nastavení předvolby počtu zdvihů
9
189
Zapnutí/vypnutí
10
190
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 87 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM