Bosch GST 150 CE User Manual – Page 93

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Slovensky |
93
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Zapnutie zariadenia na odfukovanie
triesok
3
184
Pripojenie odsávania
4
185 – 186
Nastavenie uhla zošikmenia
5
186 – 187
Montáž klznej pätky
6
188
Montáž chrániča proti vytrhávaniu
materiálu
7
188
Nastavenie výkyvu
8
189
Nastavenie frekvencie zdvihov
9
189
Zapnutie/vypnutie
10
190
Privádzajte toto ručné elektrické
náradie k obrobku len v zapnutom
stave
11
191
Mastenie pri obrábaní kovových
obrobkov
12
191
Pílenie zapichnutím (zanorením)
13
191 – 192
Montáž a používanie paralelného
dorazu
14
192 – 193
Voľba príslušenstva
195 – 197
Cieľ činnosti
Obrázok
Dodržiavajte nasledovné
Strana
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 93 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM