Bosch GST 150 CE User Manual – Page 97

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Magyar |
97
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Szállítmány tartalma
Szúrófűrész, felszakadásgátló és elszívó készlet.
A párhuzamos ütköző, a csúszósa
rú, a betétszerszám és a ké-
peken látható vagy a szövegben
leírt további tartozékok nem
tartoznak a standard szállítmányhoz.
Tartozékprogramunkban valame
nnyi tartozék megtalálható.
Rendeltetésszerű használat
A készülék rögzített alapra való felfekvés mellett fában, mű-
anyagban, fémekben, kerámial
apokban és gumiban végzett
daraboló vágásokra és
kivágásokra szolgál. A berendezés a
következő sarkalószögig bezáró
lag egyenes és görbe vágá-
sokra is alkalmazható: 45 °. Ta
rtsa be a fűrészlapokkal kap-
csolatos javaslatokat.
Jel
Magyarázat
GST 150 CE: Szúrófűrész konstante-
lektronikával
szürke tartomány: Fogantyú
(szigetelt fogantyú-felület)
GST 150 BCE: Szúrófűrész konstan-
telektronikával és kengyelfogantyú-
val
szürke tartomány: Fogantyú
(szigetelt fogantyú-felület)
Olvassa el valamennyi biztonsági
előírást és utasítást
Az elektromos kéziszerszámon vég-
zendő bármely munka megkezdése
előtt húzza ki a csatlakozó dugót a
dugaszoló aljzatból
Viseljen védő kesztyűt
Kiegészító információ
Mozgásirány
A reakció iránya
következő munkalépés
Forgácsfúvó berendezés
Elszívás
Sarkalószög
Alacsony löketszám/sebesség
Magas löketszám/sebesség
Bekapcsolás
Kikapcsolás
A be-/kikapcsoló rögzítése
Tilos tevékenység
Helyes eredmény
Mértéktartó nyomással fűrészeljen,
hogy optimális és precíz vágási ered-
ményt érjen el.
Fémekben végzett vágásokhoz a
megmunkálásra kerülő munkadarab-
ra a vágási vonal mentén vigyen fel
hűtő- illetve kenőanyagot
Megrendelési szám (10-jegyű)
P
1
Névleges felvett teljesítmény
n
0
Üresjárati löketszám
Legnagyobb vágási mélység
Fában
Alumínium
Fém
Forgácslemez
Súly az „EPTA-Pr
ocedure 01:2014”
(01:2014 EPTA-eljárás) szerint
/
II
A
II
védelmi osztály (teljesen
szigetelt kivitel) jele
L
pA
Hangnyomás-szint
L
wA
Hangteljesítmény-szint
K
Bizonytalanság
a
h
Rezgési összérték
Jel
Magyarázat
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 97 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM