Bosch GST 150 CE User Manual – Page 99

Posted on 8 May, 2019
Manufacturer: Bosch
Category: Jigsaws
Product: Bosch GST 150 CE
Pages: 197
File size: 26 MB

Magyar |
99
Bosch Power Tools
1 609 92A 2BV | (26.1.16)
Karbantartás és tisztítás
»
Tartsa mindig tisztán az el
ektromos kéziszerszámot, a
szellőzőnyílást és a szerszám befogó egységet, hogy jól
és biztonságosan dolgozhasson.
Ha a csatlakozó veze
téket ki kell cserélni
, akkor a cserével
csak a magát a Bosch céget, va
gy egy Bosch elektromos kézi-
szerszám-műhely ügyfélszolgála
tát szabad megbízni, nehogy
a biztonságra veszélyes szituáció lépjen fel.
Rendszeresen tisztítsa meg a fű
részlap befogó egységet. Eh-
hez vegye ki a fűrészlapot az el
ektromos kéziszerszámból, és
egy sík felületen nem túl erős üt
ésekkel ütögesse ki az elektro-
mos szerszámot.
Rendszeresen permetezze le a fűrészlap befogó egységet
rozsdaoldó korrózióvédő olajjal (lásd a 16 ábrát a 194. olda-
lon).
Rendszeresen ellenőrizze a vezetőgörgőt. Ha a vezetőgörgő
elhasználódott, azt egy erre felhatalmazott Bosch-Vevőszol-
gálattal ki kell cseréltetni.
Időnként kenje meg a vezetőgörgőt egy csepp olajjal (lásd
a 17 ábrát a 194. oldalon).
A csúszósaru felszerelése
6
188
A kiszakadásgátló felszerelése
7
188
A rezgőmozgás beállítása
8
189
A löketszám előválasztás beállítása
9
189
Be-/kikapcsolás
10
190
Az elektromos kéziszerszámot csak
bekapcsolt állapo
tban tegye fel a
munkadarabra
11
191
Kenés fém megmunkálása esetén
12
191
Besüllyesztéses fűrészelés
13
191 – 192
A párhuzamvezető felszerelése és
alkalmazása
14
192 – 193
Tartozék kiválasztása
195 – 197
A tevékenység célja
Ábra
Kérjük vegye tekintetbe
a következőket
Oldal
OBJ_BUCH-1027-004.book Page 99 Tuesday, January 26, 2016 8:36 AM