LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 100

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
ROMÂNĂ
Utilizarea butonului joystick
Puteţi folosi funcţiile televizorului într-un mod simplu, apăsând sau
deplasând butonul joystick în sus, în jos, la stânga sau dreapta.
Buton Joystick
Funcţii de bază
Pornire
Când televizorul este oprit, atingeţi
cu degetul butonul joystick, apăsaţi o
dată şi eliberaţi-l.
Oprire
Când televizorul este pornit, atingeţi
cu degetul butonul joystick, apăsaţi o
dată câteva secunde şi eliberaţi-l.
Control
volum
Dacă atingeţi cu degetul butonul
joystick şi îl împingeţi spre stânga
sau dreapta, puteţi regla nivelul
volumului pe care îl doriţi.
Controlul
programelor
Dacă atingeţi cu degetul butonul
joystick şi îl împingeţi în sus sau în
jos, puteţi derula prin programele
salvate ce doriţi.
Setarea meniului
Când televizorul este activat, apăsaţi butonul joystick o dată. Puteţi
regla elementele meniului deplasând butonul joystick la stânga sau la
dreapta.
Opriţi alimentarea.
Şterge a#şările de pe ecran şi revino la vizionarea
televizorului.
Modi#că sursa de intrare.
Accesează setările rapide.
NOTĂ
t
Dacă atingeţi cu degetul butonul joystick şi îl împingeţi în sus,
în jos, la stânga sau la dreapta, aveţi grijă să nu apăsaţi butonul
joystick. Dacă apăsaţi mai întâi butonul joystick, nu puteţi regla
nivelul volumului şi programele salvate.
Montarea pe o masă
(În funcţie de model)
1 Ridicaţi şi înclinaţi televizorul în poziţia sa verticală pe o masă.
t
Lăsaţi un spaţiu de (minimum) 10 cm de la perete pentru ventilare
adecvată.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Conectaţi cablul de alimentare la o priză de perete.
ATENŢIE
t
Nu aşezaţi televizorul în apropierea surselor de căldură sau pe
acestea, deoarece pot apărea incendii sau alte deteriorări.
Utilizarea sistemului de securitate
kensington
(Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)
t
Imaginea ilustrată poate # diferită de televizorul dvs.
Conectorul sistemului de securitate Kensington este amplasat la
spatele televizorului. Pentru mai multe informaţii privind instalarea
şi utilizarea, consultaţi manualul furnizat cu sistemul de securitate
Kensington sau vizitaţi
http://www.kensington.com
.
Conectaţi sistemul de securitate Kensington între televizor şi o masă.
Fixarea televizorului pe un perete
(Această caracteristică nu este disponibilă pentru toate modelele.)