LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 101

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ROMÂNĂ
11
1 Introduceţi şi strângeţi şuruburile cu ureche sau suporturile şi
şuruburile televizorului pe spatele televizorului.
t
Dacă există şuruburi introduse în locul şuruburilor cu ureche,
scoateţi mai întâi şuruburile.
2 Montaţi consolele de perete cu şuruburi pe perete.
Faceţi să corespundă locaţia suportului de perete cu şuruburile cu
ureche de pe spatele televizorului.
3 Conectaţi strâns şuruburile cu ureche şi suporturile de perete cu o
frânghie robustă. Asiguraţi-vă că menţineţi frânghia orizontal faţă
de suprafaţa plană.
ATENŢIE
t
Nu permiteţi copiilor să se urce pe televizor sau să se agaţe de
acesta.
NOTĂ
t
Utilizaţi o platformă sau un dulap su#cient de puternic şi de mare
pentru a sprijini televizorul în siguranţă.
t
Suporturile, şuruburile şi frânghiile nu sunt furnizate. Puteţi obţine
accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.
Montarea pe perete
Ataşaţi cu atenţie o consolă de montare pe perete opţională la spatele
televizorului şi instalaţi consola de montare pe perete pe un perete
solid, perpendicular pe podea. Când ataşaţi televizorul la alte elemente
ale construcţiei, vă rugăm să contactaţi personal cali#cat.
LG recomandă efectuarea montării pe perete de către un instalator
profesionist, cali#cat.
Vă recomandăm utilizarea consolei de montare pe perete LG.
Dacă nu utilizaţi consola de montare pe perete LG, vă rugăm să utilizaţi
o consolă de montare pe perete cu ajutorul căreia distanţa faţă de erete
este securizată corespunzător pentru conectare perfectă la dispozitivele
externe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Asiguraţi-vă că utilizaţi şuruburi şi console de montare pe perete care
respectă standardul VESA.
Dimensiunile standard pentru kiturile de montare pe perete sunt
descrise în tabelul următor.
Achiziţionare separată (Consolă de montare
pe perete)
Model
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Şurub standard
M6
M6
Număr de şuruburi
4
4
Consolă de montare
pe perete
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Model
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Şurub standard
M6
Număr de şuruburi
4
Consolă de montare
pe perete
LSW440B
MSW240
A
B
ATENŢIE
t
Deconectaţi mai întâi alimentarea, apoi deplasaţi sau instalaţi
televizorul. În caz contrar, există pericol de electrocutare.
t
Scoateţi suportul înainte de a instala televizorul pe un dispozitiv de
montare pe perete, efectuând ataşarea suportului în ordine inversă.
t
Dacă instalaţi televizorul pe un plafon sau pe un perete înclinat,
acesta poate cădea, cauzând răniri grave. Utilizaţi un suport de
perete LG autorizat şi contactaţi distribuitorul local sau personal
cali#cat. Dacă utilizaţi montarea pe perete fabricată de terţi,
aceasta nu este acoperită de garanţie.
t
Nu strângeţi şuruburile prea tare, deoarece acest lucru poate
deteriora televizorul şi anula garanţia.
t
Utilizaţi şuruburile şi suporturile de perete care respectă standardul
VESA. Orice deteriorări sau vătămări corporale din cauza utilizării
necorespunzătoare sau a utilizării unui accesoriu impropriu nu sunt
acoperite de garanţie.
NOTĂ
t
Utilizaţi şuruburile care sunt listate în speci#caţiile pentru şuruburi
ale standardului VESA.
t
Kitul suportului de perete include un manual de instalare şi
componentele necesare..
t
Consola de montare pe perete este opţională. Puteţi obţine
accesorii suplimentare de la distribuitorul dvs. local.
t
Lungimea şuruburilor poate diferi în funcţie de suport. Asiguraţi-vă
că utilizaţi lungimea adecvată.
t
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul furnizat cu
suportul de perete.