LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 102

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
ROMÂNĂ
t
Atunci când instalaţi consola de montare pe perete, utilizaţi
eticheta de protecţie. Eticheta de protecţie va proteja ori#ciul
împotriva acumulării de praf şi mizerie. (Numai când elementul din
următorul formular este furnizat)
Element furnizat
Etichetă de protecţie
t
Când ataşaţi la televizor un suport de perete, introduceţi
distanţierele pentru suportul de perete în ori#ciile pentru suportul
de perete a televizorului, pentru a deplasa televizorul în unghi
drept. (Numai când elementul din următorul formular este
furnizat)
Element furnizat
Distanţiere pentru
montarea pe perete
Conexiuni (noti*cări)
Conectaţi diferite dispozitive externe la televizor şi comutaţi modurile
de intrare pentru a selecta un dispozitiv extern. Pentru mai multe
informaţii privind conectarea dispozitivului extern, consultaţi manualul
furnizat cu #ecare dispozitiv.
Dispozitivele externe disponibile sunt: receptoare HD, playere DVD, VCR-
uri, sisteme audio, dispozitive de stocare USB, PC, dispozitive pentru
jocuri şi alte dispozitive externe.
NOTĂ
t
Conectarea dispozitivului extern poate diferi de model.
t
Conectaţi dispozitivele externe la televizor, indiferent de ordinea
portului televizorului.
t
Dacă înregistraţi un program TV pe un dispozitiv de înregistrare
DVD-uri sau pe un VCR, asiguraţi conectarea cablului de intrare
pentru semnalul TV la televizor printr-un dispozitiv de înregistrare
DVD-uri sau printrun VCR. Pentru mai multe informaţii privind
înregistrarea, consultaţi manualul furnizat cu dispozitivul conectat.
t
Consultaţi manualul echipamentului extern pentru instrucţiuni de
funcţionare.
t
În cazul în care conectaţi un dispozitiv pentru jocuri la televizor,
utilizaţi cablul furnizat cu dispozitivul pentru jocuri.
t
În modul PC, este posibil să existe interferenţă legată de rezoluţie,
model vertical, contrast sau luminozitate. Dacă există interferenţă,
schimbaţi modul PC la altă rezoluţie, schimbaţi rata de
reîmprospătare sau reglaţi luminozitatea şi contrastul din meniul
IMAGINE până când imaginea este clară.
t
În modul PC, este posibil ca unele setări ale rezoluţiei să nu opereze
corect, în funcţie de placa video.
Conexiune antenă
Conectaţi televizorul la priza unei antene de peret
e cu un cablu RF (75 Ω).
t
Utilizaţi un splitter de semnal pentru a utiliza mai mult de 2
televizoare.
t
În cazul în care calitatea imaginii este slabă, instalaţi în mod corect
un ampli#cator de semnal pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii.
t
În cazul în care calitatea imaginii este slabă cu antena conectată,
încercaţi să orientaţi din nou antena în direcţia corectă.
t
Cablul antenei şi transformatorul nu sunt furnizate.
t
Format audio DTV acceptat: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital
Plus, HE-AAC
Conexiune cu o antenă de satelit
(Numai pentru modele Satelit)
Conectaţi televizorul la priza unei antene de peret
e cu un cablu RF (75 Ω).
Conexiune modul CI
(În funcţie de model)
Pentru a vizualiza serviciile criptate (contra cost) în modul TV digital.
NOTĂ
t
Veri#caţi dacă modulul CI este introdus în fanta pentru card
PCMCIA în direcţia corectă. Dacă modulul nu este introdus corect,
acest lucru poate cauza deteriorarea televizorului şi a fantei pentru
card PCMCIA.
t
Dacă televizorul nu redă niciun conţinut video sau audio când
CI+ CAM este conectat, vă rugăm contactaţi operatorul de servicii
terestre/prin cablu/prin satelit.
Conexiune Euro scart
(În funcţie de model)
Transmite semnale audio şi video de la un dispozitiv extern la televizor.
Conectaţi dispozitivul extern şi televizorul cu cablul Euro Scart, aşa cum
se arată în ilustraţia următoare.