LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 103

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

ROMÂNĂ
13
Tip de
ieşire
Mod
intrare curent
AV1
(Ieşire TV
1
)
Televizor digital
Televizor digital
Televizor analogic, AV
Televizor analogic
Component
HDMI
1 Ieşire TV : Transmite semnalul TV analogic sau TV digital.
t
Orice cablu Euro scart utilizat trebuie să #e ecranat faţă de semnal.
t
Când urmăriţi televiziunea digitală în modul pentru imagini 3D,
numai semnalele de ieşire 2D pot # transmise prin cablul SCART.
(Doar pentru modelele 3D)
t
Dacă setaţi modul 3D la Pornit în timpul realizării unei înregistrări
programate pe televizorul digital, semnalele de ieşire pe monitor
nu pot # transmise prin cablul SCART şi înregistrarea nu poate #
efectuată. (Doar pentru modelele 3D)
Alte conexiuni
Conectaţi-vă televizorul la dispozitive externe. Pentru o imagine şi
un sunet de cea mai bună calitate, conectaţi dispozitivul extern şi
televizorul cu cablul HDMI. Nu este prevăzut un cablu separat.
Telec omandă
(În funcţie de model)
Descrierile din acest manual se bazează pe butoanele de pe
telecomandă. Citiţi acest manual cu atenţie şi utilizaţi corect televizorul.
Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul pentru baterii, înlocuiţi
bateriile (AAA de 1,5 V) aliniind capetele
şi
cu marcajul din
interiorul compartimentului şi închideţi capacul pentru baterii.
Pentru a scoate bateriile, efectuaţi în ordine inversă acţiunile pe care
le-aţi făcut pentru instalarea acestora.
ATENŢIE
t
Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar
putea deteriora telecomanda.
t
Telecomanda nu va # inclusă pe toate pieţele de vânzare.
Asiguraţi-vă că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru
telecomandă de pe televizor.
P
A
G
E
FAV
MUTE
INPUT
1
.,;@
2
abc
3
def
4
ghi
5
jkl
6
mno
7
pqrs
8
tuv
0
9
wxyz
GUIDE
Q.VIEW
2
3
4
1
A
B
A
(PORNIRE/OPRIRE)
Porneşte sau opreşte televizorul.
1
Modi#că sursa de intrare. (În funcţie de model)
1
Modi#că sursa de intrare. (În funcţie de model)
2
/
(Setări)
Accesează setările rapide. (În funcţie
de model)
2
Accesează setările rapide. (În funcţie de model)
3
Redimensionează o imagine. (În funcţie de model)
3
Vizualizează informaţiile programului şi ecranului
curente. (În funcţie de model)
(Ghid de utilizare)
A#şează ghidul de utilizare.
B
Butoane numerice
Introduce numere.
A#şează ghidul de programe.
(Spaţiu)
Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
Revine la programul vizionat anterior.
Reglează nivelul volumului.
Accesează lista dvs. de canale preferate.
4
Vizualizează informaţiile programului şi ecranului
curente. (În funcţie de model)
4
Se utilizează pentru vizionarea de conţinut video 3D. (În
funcţie de model)
Dezactivează toate sunetele.
Derulează prin programele sau canalele salvate.
Se deplasează la ecranul anterior sau la cel următor.