LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 104

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
ROMÂNĂ
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
A#şează istoricul.
5
(PAGINĂ DE START)
Accesează meniul iniţial Pagină de
start. (În funcţie de model)
5
Accesează meniul iniţial Pagină de start. (În funcţie
de model)
A#şează lista de Aplicaţii.
Butoane de navigare (sus/jos/stânga/dreapta)
Derulează prin
meniuri sau opţiuni.
Selectează meniurile sau opţiunile şi con#rmă ceea ce aţi
introdus.
Revine la nivelul anterior.
A#şează lista de Recomandate, Program, Căutare şi
Înregistrate. (În funcţie de model)
Şterge a#şările de pe ecran şi revine la vizionarea la televizor.
D
6
Butoane colorate
Acestea accesează funcţii speciale în unele
meniuri.
(
: Roşu,
: Verde,
: Galben,
: Albastru)
BUTOANE TELETEXT(
,
)
Aceste butoane se utilizează
pentru teletext.
Revenire la LIVE TV.
Selectaţi sursa de meniu dorită MHP TV. (Numai în Italia) (În
funcţie de model)
Butoane de control
(
)
Controlează
conţinuturi Premium, meniuri Time Machine
Ready
sau SmartShare sau
dispozitive compatibile cu SIMPLINK (USB sau SIMPLINK sau Time
Machine
Ready
).
Începeţi înregistrarea şi a#şaţi meniul înregistrării. (numai
pentru modelele compatibile cu Time Machine
Ready
)
Readuce subtitrarea preferată în modul digital.
Apăsând butonul AD, va # activată funcţia de descriere audio.
Electează programul Radio, TV şi DTV.
Funcţiile telecomenzii
magice
(În funcţie de model)
Atunci când este a#şat mesajul „Bateria telecomenzii magice este
descărcată. Schimbaţi bateria.” înlocuiţi bateria.
Pentru a înlocui bateriile, deschideţi capacul bateriei, înlocuiţi bateriile
(1,5 V AA) făcând să corespundă capetele
şi
cu eticheta din
interiorul compartimentului şi închideţi capacul bateriei. Asiguraţi-vă
că îndreptaţi telecomanda către senzorul pentru telecomandă de pe
televizor.
Pentru a scoate bateriile, efectuaţi acţiunile de instalare în ordine
inversă.
ATENŢIE
t
Nu amestecaţi baterii vechi cu baterii noi deoarece acest lucru ar
putea deteriora telecomanda.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(PORNIRE/OPRIRE)
Porneşte sau opreşte televizorul.
(INTRARE)
Modi#că sursa de intrare.
Butoane numerice
Introduce numere.
Accesează lista de programe
(Spaţiu)
Deschide un spaţiu liber pe tastatura ecranului.
Vizualizează informaţiile programului şi ecranului curente.