LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 106

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
ROMÂNĂ
Cum se utilizează telecomanda
magică
y
Agitaţi uşor Telecomanda Magic spre dreapta şi spre
stânga sau
apăsaţi butoanele
(
PAGINĂ DE START
),
(INTRARE)
,
pentru a face ca indicatorul să apară pe ecran. (La unele modele TV,
indicatorul apare atunci când rotiţi butonul
Disc (OK)
.)
y
Dacă indicatorul nu a fost folosit o anumită perioadă de timp
sau telecomanda Magic este plasată pe o suprafaţă plată, atunci
indicatorul dispare.
y
Dacă indicatorul nu răspunde prompt, îl puteţi reseta deplasându-l
către marginea ecranului.
y
Telecomanda Magic consumă bateriile mai rapid decât o
telecomandă normală, din cauza caracteristicilor suplimentare.
Măsuri de precauţie la utilizarea
telecomenzii magice
t
Utilizaţi telecomanda în zona speci#cată (pe o rază de 10 m).
Vă puteţi confrunta cu erori de comunicare atunci când utilizaţi
dispozitivul în afara zonei de acoperire sau dacă există obstacole în
cadrul zonei de acoperire.
t
Vă puteţi confrunta cu erori de comunicare, în funcţie de accesorii.
Anumite dispozitive, cum ar # cuptorul cu microunde şi reţelele
LAN wireless funcţionează în aceeaşi bandă de frecvenţe (2,4
GHz) ca telecomanda Magic. Acest lucru poate provoca erori de
comunicare.
t
Telecomanda Magic poate să nu funcţioneze corect dacă un router
wireless (AP) se a&ă pe o rază de 1 metru faţă de televizor.
Routerul wireless trebuie să se a&e la o distanţă mai mare de 1 m
faţă de TV.
t
Nu dezasamblaţi şi nici nu încălziţi bateria.
t
Nu lăsaţi bateria să cadă. Feriţi bateria de şocuri puternice.
t
Introducerea bateriilor în mod greşit poate determina o explozie.
Licenţe
Este posibil ca licenţele acceptate să difere în funcţie de model. Pentru
mai multe informaţii despre licenţe, vizitaţi
www.lg.com
.
Informaţii de noti*care
privind software-ul open
source
Pentru a obţine codul sursă din GPL, LGPL, MPL şi alte licenţe open
source, care sunt conţinute în acest produs, vă rugăm să vizitaţi
http://
opensource.lge.com.
În plus faţă de codul sursă, toate condiţiile licenţei, denegările de
responsabilitate privind garanţia şi NOTĂle despre drepturile de autor la
care se face referire sunt disponibile pentru descărcare.
LG Electronics va oferi şi codul sursă pe CD-ROM în schimbul unei sume
care să acopere costurile unei asemenea distribuţii (cum ar … costurile
suporturilor media, de transport şi de procesare), în urma unei solicitări
prin e-mail la [email protected] Această oferă este valabilă timp de
trei (3) ani de la data la care aţi achiziţionat produsul.
Depanare
Televizorul nu poate … controlat cu telecomanda.
t
Veri…caţi senzorul pentru telecomandă de pe produs şi încercaţi
din nou.
t
Veri…caţi să nu existe niciun obstacol între produs şi telecomandă.
t
Veri…caţi dacă bateriile mai funcţionează şi dacă sunt instalate
corect (
la
,
la
).
Nu se a…şează nicio imagine şi nu se produce niciun sunet.
t
Veri…caţi dacă produsul este pornit.
t
Veri…caţi conectarea cablului de alimentare la o priză de perete.
t
Veri…caţi dacă există o problemă la priza de perete, conectând alte
produse.
Televizorul se opreşte dintro dată.
t
Veri…caţi setările funcţiei de control alimentare. Este posibil ca
alimentarea să …e întreruptă.
t
Veri…caţi activarea caracteristicii
Standby automat
(În funcţie
de model) /
Temporizator oprire
/
Temporizator oprire
este
activată în setările
TIMP
.
t
Dacă nu există semnal când televizorul este pornit, televizorul se va
opri automat după 15 minute de inactivitate.
Când vă conectaţi la PC (HDMI), va … a…şat ‘Fără semnal’ sau ‘Format
invalid’.
t
Porniţi/opriţi televizorul utilizând telecomanda.
t
Reconectarea cablului HDMI.
t
Reporniţi PC-ul cu televizorul pornit.