LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 116

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
БЪЛГАРСКИ
ВНИМАНИЕ
Условия на гледане
t
Разстояние на гледане

-
Поддържайте разстояние от поне два пъти дължината на
диагонала на екрана, когато гледате 3D съдържание. Ако
усетите дискомфорт при гледане на 3D съдържание, се
преместете по-далеч от телевизора.
Възраст
t
Бебета/деца

-
Използването/гледането на 3D съдържание от деца под
6-годишна възраст е забранено.

-
Децата под 10-годишна възраст може да реагират по
извънреден начин и да се развълнуват прекалено много,
тъй като зрението им е в развитие (например може да се
опитат да докоснат екрана или да скочат в него. Изисква
се специално наблюдение и изключително внимание при
деца, гледащи 3D съдържание.

-
Децата имат по-голямо несъответствие при гледане с
двете очи на 3D презентации от възрастните, тъй като при
тях разстоянието между очите е по-малко. Поради това те
ще възприемат по-голяма стереоскопична дълбочина от
възрастните при едно и също 3D изображение.
t
Тийнейджъри

-
Тийнейджърите под 19-годишна възраст може да реагират
с чувствителност поради светлинното стимулиране при 3D
съдържание. Посъветвайте ги да не гледат 3D съдържание
за продължителен период от време, когато са уморени.
t
Възрастни

-
Възрастните хора може да възприемат по-малко 3D
ефекти в сравнение с младите. Не стойте по-близо до
телевизора от препоръчаното разстояние.
Предупреждения при използване на 3D
очилата
t
Използвайте 3D очила от LG. В противен случай няма да
можете да виждате правилно 3D видеоклиповете.
t
Не използвайте 3D очила като заместител на стандартни
очила, слънчеви очила или предпазна маска.
t
Използването на изменени 3D очила може да причини умора
на очите или изкривяване на изображението.
t
Не съхранявайте 3D очилата си при прекомерно високи или
ниски температури. Това ще доведе до деформирането им.
t
3D очилата са чупливи и могат лесно да бъдат надраскани.
Винаги почиствайте лещите с мека и чиста кърпа. Не
драскайте лещите на 3D очилата с остри предмети и не ги
почиствайте/избърсвайте с химически вещества.
Подготовка
ЗАБЕЛЕЖКА
t
При първото включване на телевизора след като е бил
доставен от завода е възможно инициализацията му да
отнеме няколко минути.
t
Възможно е вашият телевизор да изглежда различно от този
на показаното изображение.
t
OSD ( екранното меню) на вашия телевизор може леко да се
различава от това, показано в ръководството.
t
Наличните менюта и опции може да се различават от входния
източник или модела на устройството, което използвате.
t
В бъдеще е възможно към този модел телевизори да се
добавят нови функции.
t
За да намалите консумираната електрическа енергия, можете
да оставите телевизора в режим на готовност. Ако за известно
време не гледате телевизия, трябва да го изключвате от
захранващия му бутон, за да намалявате консумираната
електрическа енергия.
t
Консумираната електрическа енергия по време на употреба
може да се понижи значително, ако намалите нивото на яркост
на телевизора и това съответно ще понижи и общите разходи
от използване на уреда.
t
Артикулите, предоставени заедно с продукта ви, може да са
различни в зависимост от модела.
t
Продуктовите спецификации или съдържанието на това
ръководство може да се променят без предизвестие поради
актуализиране на функции на продукта.
t
За оптимална връзка HDMI кабелите и USB устройствата
трябва да разполагат с фасети с плътност под 10 мм и ширина
18 мм. Използвайте удължителен кабел, който поддържа USB
2.0, ако USB кабела или USB паметта не се побира в USB порта
на телевизора ви.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Използвайте сертифициран кабел, с логото на HDMI върху него.
t
Ако не използвате сертифициран HDMI кабел, е възможно
екранът да не се показва или да възникне грешка при
свързване. (Препоръчани типове HDMI кабел)
- Високоскоростен HDMI®/
TM
кабел (3 м или по-малко)
- Високоскоростен HDMI®/
TM
кабел с Ethernet (3 м или
по-малко)
ВНИМАНИЕ
t
За да осигурите безопасността и продължителната
експлоатация на продукта, не използвайте никакви
неодобрени елементи.
t
Всяка повреда или щети, нанесени следствие използването на
неодобрени елементи, не се обхващат от гаранцията.
t
Някои модели имат поставено тънко покритие върху екрана,
което не трябва да се сваля.