LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 117

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
9
Закупува се отделно
С цел повишаване на качеството самостоятелно закупените
артикули могат да се променят или актуализират без
предизвестие. За да закупите такива, се обърнете към местния
представител.
Тези устройства работят само с определени модели.
Наименованието на модела или дизайна му могат да се променят
в зависимост от надстройката на функциите на продукта или
фактори и условия, свързани с производителя.
(в зависимост от модела)
AG-F***
3D очила за кино
AN-MR600
Дистанционно
управление Magic
AN-VC550
Смарт Камера
AG-F***DP
Очила за двойно
възпроизвеждане
Аудио
принадлежност LG
Поддръжка
Почистване на вашия телевизор
Редовно актуализирайте и почиствайте своя телевизор, за да
го поддържате в най-добра форма и да удължите максимално
неговото полезно действие.
t
Най-напред непременно изключете захранването и изключете
захранващия и всички останали кабели.
t
Когато телевизорът бъде оставен без надзор и не се използва
продължително време, изключвайте захранващия кабел от
стенния контакт, за да предотвратите евентуална повреда по
време на буря със светкавици или токови удари.
Екран, рамка, шкаф и стойка
За да отстраните прах или леки замърсявания, забършете
повърхността със суха, чиста и мека кърпа.
За да отстраните основните замърсявания, забършете
повърхността с мека кърпа, напоена в чиста вода или разреден
разтвор на почистващ препарат. След това незабавно забършете
със суха кърпа.
t
Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да
доведе до повреда на екрана.
t
Не натискайте, търкайте и не потупвайте повърхността на
екрана с нокът или остър предмет, тъй като това може да
причини надрасквания и изкривяване на изображенията.
t
Не използвайте никакви химически вещества, тъй като това
може да повреди продукта.
t
Не пръскайте течност по повърхността. Ако в телевизора
проникне вода, това може да причини пожар, токов удар или
повреда.
Захранващ кабел
Редовно почиствайте натрупалите се замърсявания или прах върху
захранващия кабел.
Повдигане и преместване
на телевизора
Когато премествате или повдигате телевизора, прочетете следната
информация, за да предотвратите надраскване или повреда и да
осигурите безпроблемно транспортиране, независимо от модела и
размера на телевизора.
t
Препоръчително е да премествате телевизора в кутията или
опаковъчния материал, в който първоначално е бил доставен.
t
Преди да местите или повдигате телевизора, изключете
захранващия и всички останали кабели.
t
Когато държите телевизора, екранът трябва да е поставен с
лице, не насочено към вас, за да го предпазите от повреда.
t
Придържайте добре горната и долната страна на
рамката на телевизора. Не докосвайте прозрачната част,
високоговорителя или решетъчната зона на високоговорителя.
t
Когато транспортирате голям телевизор, са необходими поне
2 души.
t
Когато носите телевизора, го дръжте, както е показано на
следната фигура.
t
Когато транспортирате телевизора, не го излагайте на
раздрусване или прекомерна вибрация.
t
Когато транспортирате телевизора, го дръжте в изправено
положение, никога не го обръщайте на една страна и не го
накланяйте вляво или вдясно.
t
Не прилагайте прекомерен натиск, за да не причините
огъване/пречупване на конзолата на корпуса, тъй като това
може да повреди екрана.
t
При управление на телевизора внимавайте да не повредите
подаващия се джойстик бутон.
ВНИМАНИЕ
t
Винаги избягвайте да докосвате екрана, тъй като това може да
доведе до повреда на екрана.
t
Не премествайте телевизора, като държите скобите за
придържане на кабела, тъй като те може да се счупят и това
може да доведе до наранявания и щети по телевизора.