LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 118

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
БЪЛГАРСКИ
Ползване на джойстик
бутона
Можете да настройвате функциите на телевизора чрез натискане
или преместване на джойстик бутона нагоре, надолу, наляво или
надясно.
Джойстик бутон
Основни функции
Включване
Когато телевизорът е изключен,
поставете пръст върху бутона
джойстик и го натиснете веднъж и
го освободете.
Изключване
Когато телевизорът е включен,
поставете пръст върху бутона
джойстик, натиснете веднъж за
няколко секунди и го освободете.
Контрол на
силата на
звука
Ако поставите пръста си върху
бутона джойстик и го преместете
наляво или надясно, можете да
регулирате силата на звука.
Управление
на програми
Ако поставите пръста си върху
бутона джойстик и го преместете
нагоре или надолу, можете да
скролирате през запаметените
програми.
Регулиране на менюто
Когато телевизорът е включен, натиснете джойстик бутона веднъж.
Можете да регулирате елементите на Менюто като местите
джойстик бутона наляво или.
Изключване на захранването.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
Сменя входния източник.
дава достъп до бързите настройки.
ЗАБЕЛЕЖКА
t
Когато пръстът ви е над бутона на джойстика и го
превключвате нагоре, надолу, наляво или надясно,
внимавайте да не натиснете бутона на джойстика. Ако първо
натиснете бутона на джойстика, няма да можете да регулирате
нивото на силата на звука и да записвате програми.
Монтаж на маса
(в зависимост от модела)
1 Повдигнете и завъртете телевизора в изправена позиция върху
маса.
t
Оставете разстояние от 10 см (минимум) от стената, за да
осигурите необходимата вентилация.
10
см
10
см
10
см
10
см
10
см
2 Включете захранващия кабел в стенен контакт.
ВНИМАНИЕ
t
Не поставяйте телевизора близо до или върху топлинни
източници, тъй като това може да причини пожари или други
щети.
Използване на защитната система
Кенсингтън
(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)
t
Показаното изображение може да се различава от вашия
телевизор.
Конекторът на защитната система Кенсингтън се намира на гърба
на телевизора. За допълнителна информация относно монтажа
и използването разгледайте ръководството към защитната
система Кенсингтън или посетете уеб сайта
http://www.kensington.
com
. Включете кабела на защитната система Кенсингтън между
телевизора и масата.
Застопоряване на телевизора
към стена
(Тази характеристика не се предлага за всички модели.)