LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 123

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
15
B
Регулира силата на звука.
P
Превърта през запазените програми или канали.
(Изкл. Звук)
Изключвате всички звуци.
* Чрез натискане и задържане на бутона
функцията аудио
описания ще се включи. (в зависимост от модела)
(ДОМ)
Предоставя достъп до менюто Дом.
(НАЗАД)
Връща се на предишния екран.
Изтрива всичко на екрана и се връща на телевизионен
режим.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Колелце (OK)
Натиснете центъра на бутона Колело, за да
изберете меню. Можете да сменяте програмите, като използвате
бутона „Колелце”.
Бутони за навигация
(нагоре/надолу/наляво/
надясно)
Натиснете бутона нагоре, надолу, наляво или надясно, за да
превъртите менюто. Ако натиснете бутоните
докато показалецът се използва, той ще изчезне от екрана
и дистанционното управление Magic Motion ще работи като
обикновено дистанционно управление. За да се покаже
показалецът на екрана отново, разклатете дистанционното
управление Magic Motion наляво-надясно.
Показва справочника за програми.
(Отдалечен екран)
Показва Отдалечения екран.
*Предоставя достъп до менюто на универсалното управление.
(в зависимост от модела)
D
Служи за гледане на 3D видео. (само при 3D модели)
(Разпознаването на глас)
За да използвате функцията за разпознаване на глас е
необходимо да разполагате с мрежова връзка.
1. Натиснете бутона “Разпознаване на глас”.
2. След като прозореца на гласовия дисплей се появи вляво на
телевизионния екран, изговорете текста, който желаете.
t
Разпознаването на глас може да не премине успешно, ако
говорите прекалено бързо или прекалено бавно.
t
Използвайте дистанционното управление Magic Motion на
разстояние не повече от 10 см от лицето си.
t
Скоростта на разпознаване може да е различна в
зависимост от особеностите на потребителя (глас,
произношение, интонация и скорост), както и от околната
среда (шум сила на звука на телевизора).
(Бързи настройки)
дава достъп до бързите настройки.
Цветни бутон
С тях влизате в специални функции на някои
менюта.
(
: Червено,
: Зелено,
: Жълто,
: Синьо)
БУТОНИ ЗА ТЕЛЕТЕКСТ(
,
)
Тези бутони се използват
за телетекст.
Преглеждате информацията на текущо избраната
програма и екран.
Регистриране на дистанционно
управление magic
Как да регистрирате дистанционното
управление magic remote
За да използвате дистанционното управление Magic Remote, първо
го сдвоете с вашия телевизор.
1 Поставете батериите в дистанционното управление Magic
Remote и включете телевизора.
2 Насочете дистанционното управление Magic Remote
към телевизора и натиснете бутона
Колелце (OK)
на
дистанционното.
* Ако телевизорът не успее да регистрира дистанционното
управление Magic Remote, опитайте отново, след като изключите
и включите обратно телевизора.
Как да отмените регистрацията на
дистанционното управление magic
remote
Натиснете едновременно
бутоните
(НАЗАД)
и
(ДОМ)
в продължение на пет
секунди, за да преустановите връзката между дистанционното
управление Magic Remote и телевизора ви.
* Натискането и задържането на бутона
ще ви позволи да
отмените и да регистрирате повторно дистанционното
управление
Magic Remote.