LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 125

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

БЪЛГАРСКИ
17
Спецификации
Спецификация на безжичен модул
y
Тъй като честотния канал, използван от съответната държава
може да бъде различен, потребителят не може да променя
или да настройва работната честота и този продукт е настроен
в съответствие с регионалния честотен стандарт.
y
Това устройство трябва да се инсталира и работи с минимално
разстояние 20 сантиметра между устройството и вашето
тялото. Това изречение е част от Обща рамка за зачитане на
потребителската среда.
0197
(Само за LF63**, LF65**)
Спецификация на безжичен модул (LGSBW41)
безжична LAN
Bluetooth
Стандартен
IEEE 802.11a/b/g/n
Стандартен
Bluetooth версия
4,0
Честотен
обхват
от 2400 до 2483,5 MHz
от 5150 до 5250 MHz
от 5725 до 5850 MHz (За
страни извън ЕС)
Честотен
обхват
от 2400 до 2483,5
MHz
Изходяща
мощност
(макс.)
802,11a: 13 dBm
802,11b: 15 dBm
802,11g: 14 dBm
802,11n - 2,4GHz: 16 dBm
802,11n - 5GHz: 16 dBm
Изходяща
мощност
(макс.)
10 dBm или
по-ниска