LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 127

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

KASUTUSJUHEND
Ohutus ja viited
Enne seadme kasutamist lugege see kasutusjuhend hoolikalt
läbi ning hoidke see hilisemaks kasutamiseks alles.
www.lg.com