LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 128

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
EESTI
Ohutusjuhised
Palun lugege enne toote kasutamist järgmised
ettevaatusabinõud hoolikalt läbi.
HOIATUS
Ärge asetage telerit ja kaugjuhtimispulti järgmistesse keskkondadesse.
t
Otsese päikesevalguse kätte
t
Suure niiskusega ruumi, nagu vannituppa
t
Küttekehade lähedale, nagu ahjud ja muud soojust kiirgavad
seadmed
t
Köögilauale või õhuniisuti lähedusse, kus teler võib jääda auru
kätte või sellele võib tilkuda õli
t
Vihma või tuule kätte
t
Veeanumate lähedusse, nagu lillevaasid
Vastasel juhul võite põhjustada tulekahju, saada elektrilöögi või toodet
kahjustada.
Ärge asetage toodet sinna, kus see võib tolmuda. See võib põhjustada
tulekahju!
Voolukaabel on lahutusseade. Kaabel peab jääma vabalt kasutatavaks.
Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega. Lisaks, kui kaabli kontakt
on märg või tolmuga kattunud, kuivatage toitekaabel või eemaldage
tolm. Võite liigse niiskuse tõttu saada surmava elektrilöögi.
Veenduge, et ühendate toitekaabli maandatud vooluvõrku. (V.a
seadmed, mis pole maandatud.) Võite saada elektrilöögi või viga.
Kinnitage toitekaabel täielikult.
Kui toitekaabel pole täielikult kinnitatud, võib tekkida tulekahju.
Veenduge, et toitekaabel ei puutu kokku kuumade esemetega nagu
nt küttekehad.
See võib põhjustada tulekahju või elektrilöögi!
Ärge asetage toitekaablile raskeid esemeid, samuti ärge jätke seda
toote alla. Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju või elektrilöögi.
Paigaldage antennikaabel hoone sise- ja väliskülje vahele, et vältida
vihmavee sissevoolamist.
Vastasel juhul võib see põhjustada tootes veekahjusid ning anda
elektrilöögi.
Teleri seinale paigaldamisel ärge riputage seda seinale toite- ja
signaalikaablite abil.
Vastasel juhul võib see põhjustada tulekahju ja elektrilöögi.