LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 133

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
7
Sõltuvalt vaatenurgast (vasak/parem/üleval/all) võite näha ekraanil
erinevaid heledusi ja värve.
See nähtus tekib ekraani omaduste tõttu. See ei ole seotud toote
omadustega ning see ei ole rike.
* LG LED TV kasutab LEDtaustavalgusega LCD-ekraani.
Stoppkaadri (nt edastusjaama logo, ekraanimenüü, videomängu
stseen) pikaajaline kuvamine võib ekraani kahjustada, mille tulemuseks
on kinnistunud pilt. Garantii ei kata selliseid kahjustusi.
Vältige stoppkaadri kuvamist pikema aja vältel (2 või rohkem tundi
LCD-ekraanil, 1 või rohkem tunde plasmaekraanil).
Kui vaatate telerit pikema aja vältel kuvasuhtega 4:3, võivad ekraani
servadesse kujutised kinnistuda.
Nähtus leiab aset ka kolmandate osapoolte toodetes ning pole põhjus
toote väljavahetamiseks ega hüvitamiseks.
Loodud heli
Pragisev heli: pragisevat heli loob teleri vaatamisel või selle
väljalülitamisel plastiku temperatuurist ja niiskusest tulenev termiline
kokkutõmbumine. See on tavaline toodetes, mis soojuse tõttu kuju
muudavad. Elektriühenduse ümin/ekraani sumin: toodet elektrivooluga
varustav kiiretoimeline lülitusskeem tekitab vaikset müra. See erineb
sõltuvalt tootest.
See müra ei mõjuta toote talitlust ega usaldusväärsust.
Ärge kasutage teleri läheduses kõrgepinge elektriseadmeid(nt
elektriline kärbsepüünis). See võib põhjustada tõrkeid toote toimimisel.
3D-pildinduse vaatamine (ainult
3D-mudelid)
HOIATUS
Vaatamiskeskkond
t
Vaatamisaeg

-
3D-pilti vaadates tehke iga tunni järel 5 - 15 minuti pikkune
paus. Pikemaajaline 3D-pildi vaatamine võib põhjustada
peavalu, uimasust, väsimust ja kurnata silmi.
Valgusest tingitud hooge kogevad või kroonilisi
haigusi põdevad isikud
t
Mõned kasutajad võivad vilkuvat valgust või 3D-sisu teatud mustrit
nähes kogeda hooge või muid ebanormaalseid sümptomeid.
t
Kui vaadake 3D-videoid siis, kui tunnete iiveldust, olete rase ja/
või põete kroonilist haigust, nagu epilepsia, südamehaigused,
vererõhuhaigused jne.
t
3D-sisu ei soovitata vaadata stereopimedust või muid
stereoanomaaliaid põdevatel isikutel. Vaatamisel võite kogeda
topeltkujutisi või ebamugavust.
t
Kui põete strabismi (kõõritust), amblüoopiat (nägemisnõrkus) või
astigmatismi, võib teil olla probleeme sügavuse ja tajumisel ning
võite topeltkujutiste nägemise tõttu hõlpsalt väsida. Sellisel juhul
soovitame teil sagedamini puhkepause teha.
t
Kui parema ja vasaku silma nägemisteravus on erinev, kontrollige
nägemist enne 3D-pildi vaatamist.
Sümptomid, mille tõttu tuleb 3D-sisu vaatamine
katkestada või mis seda keelavad
t
Ärge vaadake 3D-sisu unepuudusest, ületöötamisest või joomisest
tingitult väsinuna.
t
Selliseid sümptomeid kogedes lõpetage 3D-sisu vaatamine ja
puhake, kuni sümptomid on kadunud.

-
Sümptomite püsimisel konsulteerige arstiga. Sümptomite
hulka võivad kuuluda peavalu, silmavalu, iiveldus, ähmane
nägemine, ebamugavustunne, topeltnägemine, visuaalne
ebamugavus või väsimus.