LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 134

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

8
EESTI
ETTEVAATUST
Vaatamiskeskkond
t
Vaatamiskaugus

-
3D-pilti vaadates olge telerist sellisel kaugusel, mis võrdub
vähemalt ekraani kahekordse diagonaalpikkusega. Kui
tunnete end 3D-pilti vaadates ebamugavalt, liikuge telerist
kaugemale.
Vaatamisvanus
t
Imikud/lapsed

-
Alla kuue aastastel lastel on 3D-pildi vaatamine keelatud.

-
Alla kümne aastased lapsed võivad liigselt erutuda, sest
nende nägemine on alles arenemisjärgus (näiteks võivad
nad üritada ekraani puudutada või pilti hüpata). 3D-pilti
vaatavatele lastele tuleb erilist tähelepanu pöörata.

-
Laste 3D-pildi binokulaarne erinevus on suurem kui
täiskasvanutel, sest silmade vahe on väiksem kui
täiskasvanutel. Seetõttu näevad nad sama 3D-pilti
täiskasvanutega võrreldes suurema stereoskoopilise
sügavusega.
t
Teismelised

-
Alla 19-aastased teismelised võivad 3D-pildi
valgusstimulatsioonile tundlikult reageerida. Soovitage neil
3D-pilti väsinuna mitte väga kaua vaadata.
t
Vanurid

-
Vanurid võivad noortega võrreldes vähem 3D-efekte tajuda.
Ärge istuge telerile soovitatud kaugusest lähemal.
Ettevaatusabinõud 3D-prillide kasutamisel
t
Kasutage kindlasti LG 3D-prille. Vastasel juhul ei näe te 3D-pilti
korralikult.
t
Ärge kasutage 3D-prille tavaliste prillide, päikeseprillide või
kaitseprillide asemel.
t
Modi$tseeritud 3D-prillide kasutamine võib silmi kurnata või pilti
moonutada.
t
Ärge hoidke 3D-prille väga kõrgel või madalal temperatuuril.
Vastasel juhul võivad prillid moonduda.
t
3D-prillid on õrnad ja neid on lihtne kriimustada. Puhastage
prilliklaase alati pehme puhta lapiga. Ärge kriimustage 3D-prillide
klaase teravate esemetega ega puhastage neid kemikaalidega.
Ettevalmistamine
MÄRKUS
t
Kui teler lülitatakse pärast tehasest tarnimist esmakordselt sisse,
võib teleri lähtestamiseks kuluda kuni üks minut.
t
Teie teler võib erineda pildil olevast.
t
Teie teleri OSD (On Screen Display – ekraanikuva) võib juhendis
näidatust veidi erineda.
t
Kasutatavad menüüd ja valikud võivad sõltuvalt sisendallikast ja
tootemudelist erineda.
t
Tulevikus võime sellesse telerisse täiendavaid funktsioone lisada.
t
Energiatarbimise vähendamiseks võib teleri lülitada ooterežiimi.
Kui telerit pole pikemat aega plaanis vaadata, tuleks see
energiasäästmiseks välja lülitada.
t
Teleri kasutamisele kulub oluliselt vähem energiat, kui vähendada
pildi heledust; selle tulemusel vähenevad teleri kasutamisega
seotud üldised kulud.
t
Tootekomplekti kuuluvad tarvikud sõltuvad mudelist.
t
Toote tehnilisi andmeid või selle kasutusjuhendi sisu võidakse
toote funktsioonide uuendamise tõttu muuta sellest eelnevalt
teavitamata.
t
Optimaalse ühenduse tagamiseks peaksid HDMI- ja USB-seadmete
kaablite sooned olema vähem kui 10 mm paksused ja 18 mm
laiused. Kui USB-kaabel või -mälupulk ei sobi teleri USB-pessa,
kasutage USB 2.0 toega pikenduskaablit.
A
B
A
B
*A
<
=
10 mm
*B
<
=
18 mm
t
Kasutage serti$tseeritud kaablit, millele on kinnitatud HDMI logo.
t
Kui te ei kasuta serti$tseeritud HDMI-kaablit, ei pruugita
ekraanil pilti kuvada või võib esineda viga ühenduse loomisel.
(Soovituslikud HDMI-kaabli tüübid)
- High-Speed HDMI®/
TM
-kaabel (3 m või lühem)
- High-Speed HDMI®/
TM
-kaabel Ethernetiga (3 m või lühem)
ETTEVAATUST
t
Ohutuse ja toote pika kasutusea tagamiseks ärge kasutage
heakskiitmata tarvikuid.
t
Garantii ei hüvita heakskiitmata tarvikute kasutamisest
põhjustatud kahjustusi või vigastusi.
t
Mõnede mudelite ekraanil on õhuke kile ja seda ei tohi eemaldada.