LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 136

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

10
EESTI
Juhtkangi nupu kasutamine
Teleri funktsioonide kasutamiseks piisab juhtkangi nupu vajutamisest
või selle üles, alla, vasakule või paremale liigutamisest.
Juhtkangi nupp
Põhifunktsioonid
Toide sisse
Kui teler on välja lülitatud, asetage
sõrm juhtkangi nupule ning vajutage
seda üks kord, seejärel vabastage
nupp.
Toide välja
Kui teler on sisse lülitatud, asetage
sõrm juhtkangi nupule ning vajutage
seda üks kord mõne sekundi vältel,
seejärel vabastage nupp.
Helitugevuse
juhtimine
Asetades sõrme juhtkangi nupule
ja liigutades nuppu vasakule või
paremale, saate seadistada teile
sobiva helitugevuse taseme.
Programmide
juhtnupp
Asetades sõrme juhtkangi nupule
ning lükates nuppu üles või alla,
saate sirvida salvestatud, soovitud
programme.
Menüü kohandamine
Kui teler on sisse lülitatud, vajutage juhtkangi nuppu üks kord.
Menüüelementide kohandamiseks liigutage juhtkangi nuppu vasakule
või paremale.
Lülitab teleri välja.
Ekraani tühjendamine ja TV-režiimile naasmine.
Vahetab sisendallikat.
Kiirseadete avamine.
MÄRKUS
t
Liikudes sõrmega juhtkangi nupule ning lükates seda üles, alla,
vasakule või paremale, veenduge, et te ei vajuta juhtkangi nuppu.
Kui esmalt juhtkangi nuppu vajutada, ei ole helitugevuse taset ja
salvestatud programme võimalik muuta.
Lauale paigaldamine
(Sõltub mudelist)
1 Tõstke ja kallutage teler lauale püstiasendisse.
t
Õige ventileerimise tagamiseks jätke seina ja seadme vahele 10 cm
(minimaalselt) suurune vahe.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
2 Ühendage toitekaabel seina pistikupessa.
ETTEVAATUST
t
Ärge paigaldage telerit kütteseadmete lähedusse, kuna see võib
põhjustada tulekahju või muid kahjustusi.
Kensingtoni turvasüsteemi
kasutamine
(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)
t
Teie teler võib erineda pildil olevast.
Kensingtoni turvasüsteemi pistmik paikneb teleri tagaküljel. Lisateavet
paigaldamise ja kasutamise kohta leiate Kensingtoni turvasüsteemi
kasutusjuhendist või aadressilt
http://www.kensington.com
. Ühendage
Kensingtoni turvasüsteemi kaabel teleri ja laua vahel.
Teleri seinale kinnitamine
(See funktsioon ei ole kõigi mudelitega kasutatav.)