LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 137

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
11
1 Sisestage ja pingutage teleri tagaküljele aaskruvid või teleri
kronstein ja poldid.
t
Kui aaskruvide asukohta on paigaldatud poldid, eemaldage need.
2 Kinnitage seinakinnitustoend poltidega seina külge.
Sobitage seinakinnitustoend teleri tagaküljel olevate aaskruvidega.
3 Ühendage aaskruvid ja seinakinnitustoend tugeva nööriga.
Hoidke nöör tasase pinnaga horisontaalselt.
ETTEVAATUST
t
Veenduge, et lapsed ei roni telerile ega saa selle küljes rippuda.
MÄRKUS
t
Kasutage alust või platvormi, mis on teleri kandmiseks piisavalt
tugev ja suur.
t
Kinnitid, poldid ja trossid ei kuulu komplekti. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
Seinale paigaldamine
Ühendage valikuline seinakinnitus teleri tagaküljele ja täisseinale
põrandaga risti. Kui ühendate teleri muu ehitusmaterjali külge, võtke
ühendust kvali$tseeritud personaliga.
LG soovitab lasta seinakinnitustoendi seinale paigaldada kvali$tseeritud
spetsialistil.
Soovitame kasutada LG seinakinnituskronsteini.
Kui te ei kasuta LG seinakinnituskronsteini, kasutage palun
seinakinnituskronsteini, millega on seade korralikult seinale kinnitatud
selliselt, et välisseadmete ühendamiseks on piisavalt ruumi.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA standardile.
Seinakinnituskomplekti standardmõõdud on toodud järgnevas tabelis.
Müüakse eraldi (seinakinnitustoend)
Mudel
32/40/43LF63**
32LF65**
49/55LF63**
VESA (A x B)
200 x 200
300 x 300
Standardkruvi
M6
M6
Kruvide arv
4
4
Seinakinnitustoend
LSW240B
MSW240
LSW350B
MSW240
Mudel
42/50/55LF65**
VESA (A x B)
400 x 400
Standardkruvi
M6
Kruvide arv
4
Seinakinnitustoend
LSW440B
MSW240
A
B
ETTEVAATUST
t
Eraldage esmalt toide, seejärel liigutage telerit või paigaldage see.
Vastasel juhul võite saada elektrilöögi.
t
Enne teleri seinale paigaldamist eemaldage alus statiivi
kinnitamise toimingu vastupidises järjestuses.
t
Kui paigaldate teleri lakke või kaldseinale, võib see alla kukkuda ja
tõsiseid vigastusi tekitada.
Kasutage heaks kiidetud LG seinakinnitust ja võtke ühendust
edasimüüja või kvali$tseeritud teeninduspersonaliga.
t
Ärge pingutage kruvisid üle, vastasel juhul võite telerit kahjustada
ja garantii kehtetuks muuta.
t
Kasutage kruvisid ja seinakinnitusi, mis vastavad VESA
standarditele. Garantii ei kata valest kasutamisest või valede
lisatarvikute kasutamisest tulenevaid kahjusid ega vigastusi.
MÄRKUS
t
Kasutage VESA standardi kruvide tehnilistele andmetele vastavaid
kruvisid.
t
Seinakinnituskomplekt sisaldab paigaldusjuhendit ja vajalikke
osasid.
t
Seinakinnitustoend on valikuline lisaseade. Täiendavaid tarvikuid
saate kohalikult edasimüüjalt.
t
Kruvide pikkus sõltub seinakinnitusest. Kasutage õige pikkusega
kruvisid.
t
Lisateavet leiate seinakinnituse komplekti kuuluvast juhendist.