LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 138

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

12
EESTI
t
Seinapaigalduskronsteini paigaldamisel kasutage kaitseetiketti.
Kaitseetikett aitab vältida tolmu ja mustuse avausse kogunemist.
(Ainult juhul, kui kaasas järgmises vormis üksus)
Kaasasolev üksus
Kaitseetikett
t
Seinakinnitustoendi ühendamisel teleriga sisestage seinakinnituse
vaherõngad teleri seinakinnitusavadesse, et telerit vertikaalse
nurga all liigutada. (Ainult juhul, kui kaasas järgmises vormis
üksus)
Kaasasolev üksus
Seinakinnituse
vaherõngad
Ühendused (teated)
Ühendage teleriga erinevad välisseadmed ning lülitage sisendrežiimid
valima välisseadmeid. Lisateavet väliseadmete ühendamise kohta leiate
vastava seadme kasutusjuhendist.
Kasutatavad välisseadmed on järgmised: HD vastuvõtjad, DVD-
mängijad, videokassettmakid, audiosüsteemid, USB-mäluseadmed,
arvuti, mänguseadmed ja muud välisseadmed.
MÄRKUS
t
Välisseadmete ühendamine võib sõltuvalt mudelist erineda.
t
Ühendage välisseadmed teleriga TV-portide järjekorrast
sõltumatult.
t
Kui salvestate telesaate DVD-le või videokassetile, veenduge,
et ühendate telesignaali sisendkaabli teleriga DVD-salvesti või
videokassettmaki kaudu. Lisateavet salvestamise kohta leiate
ühendatud seadme kasutusjuhendist.
t
Juhiseid vt välisseadme kasutusjuhendist.
t
Mänguseadme ühendamisel teleriga kasutage mänguseadme
ühenduskaablit.
t
Arvutirežiimis võib esineda eraldusvõime, vertikaalmustri,
kontrasti või heledusega seotud müra. Müra olemasolul muutke
arvutiväljundi eraldusvõimet, värskendussagedust või reguleerige
heledust ja kontrasti menüüs PILT, kuni jääte kvaliteediga rahule.
t
Kõik eraldusvõime sätted ei pruugi arvutirežiimis sõltuvalt
graa$kakaardist korralikult töötada.
Antenni ühendamine
Ühendage teler antenni seinapistmikusse RF-kaabliga (75 Ω).
t
Rohkem kui kahe teleri kasutamiseks kasutage signaalijaoturit.
t
Kui kujutise kvaliteet on kehv, paigaldage kujutise kvaliteedi
parendamiseks signaalivõimendi.
t
Kui kujutise kvaliteet on kehv ja antenn on ühendatud, suunake
antenn õigesse suunda.
t
Antennikaablit ega muundurit tarnekomplektis ei ole.
t
Toetatud DTV audio: MPEG, Dolby Digital, Dolby Digital Plus,
HE-AAC
Satelliittaldriku ühendamine
(Ainult satelliitmudelid)
Ühendage teler satelliitantenniga satelliidi pistmikusse RF-kaabliga
(75 Ω).
Ühise liidese (CI) mooduli
ühendamine
(Sõltub mudelist)
Vaadake krüpteeritud (tasulisi) teenuseid digitaalses TV-režiimis. Esta
función no está disponible en todos los países.
MÄRKUS
t
Kontrollige, kas CI-moodul on PCMCIA kaardipesasse sisestatud
õiges suunas. Kui moodul ei ole õigesti sisestatud, võib see telerit ja
PCMCIA-kaardipesa kahjustada.
t
Kui teler ei esita videot ega audiot ajal, mil CI+ CAM on ühendatud,
võtke ühendust maapealse televisiooni/kaabeltelevisiooni/
satelliittelevisiooni teenusepakkujaga.
Euro scart-kaabli ühendamine
(Sõltub mudelist)
Edastab välisseadme video- ja helisignaalid telerisse. Ühendage
välisseadme ja teleri vahele Euro Scart-kaabel nii, nagu on näidatud
alltoodud joonisel.