LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 140

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

14
EESTI
EXIT
OK
LIVE MENU
MY APPS
LIVE TV
REC/
TEXT
T.OPT
APP/
AD
BACK
TV/RAD
RECENT
SUBTITLE
5
6
D
C
C
Kuvab hiljutist ajalugu.
5
(KODU)
Pääseb juurde menüüle Kodu. (Sõltub mudelist)
5
Pääseb juurde menüüle Kodu. (Sõltub mudelist)
Kuvab rakenduste loendi.
Noolenupud (üles/alla/vasakule/paremale)
Menüüdes või
valikutes sirvimiseks.
Menüüde ja suvandite valimiseks ning sisestuse
kinnitamiseks.
Eelmisele tasemele naasmine.
Kuvab andmeid Soovitatav, Programm, Otsing ja
Salvestatud. (Sõltub mudelist)
Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
D
6
Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada mõne menüü
erifunktsioone.
(
: Punane,
: Roheline,
: Kollane,
: Sinine)
TELETEKSTI NUPUD(
,
)
Neid nuppe kasutatakse
teleteksti jaoks.
Naaseb otseesitusele.
MHP TV menüüallika avamine. (Ainult Itaalias) (Sõltub
mudelist)
Juhtnupud
(
)
Juhib Premium sisu, menüüsid
Time Machine
Ready
või SmartShare või SIMPLINK-ühilduvaid
seadmeid (USB või SIMPLINK või Time Machine
Ready
).
Alustab salvestamist ja salvestusmenüü kuvamist. (ainult
Time Machine
Ready
valmidusega mudelil)
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Vajutades AD-nuppu lülitatakse audio kirjelduse funktsioon sisse.
Valib raadio, televisiooni ja digitelevisiooni programme.
Liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi
funktsionid
(Sõltub mudelist)
Kui kuvatakse teade “Kaugjuhtimispuldi MAGIC patarei on tühi.
Vahetage patarei uue vastu.”, vahetage patareid välja.
Patareide vahetamiseks avage patareide kate, vahetage patareid (1,5
V AA), sobitades
ja
otsad vastavalt patareiruumis toodud
sildile ning sulgege patareide kate. Suunake kaugjuhtimispult teleri
kaugjuhtimispuldi andurile. Patareide eemaldamiseks sooritage
paigaldamise toimingud vastupidises järjestuses.
ETTEVAATUST
t
Ärge kasutage korraga vanu ja uusi patareisid, vastasel juhul võite
kaugjuhtimispulti kahjustada.
6
mno
9
wxyz
3
def
2
abc
1
.
@
4
ghi
8
tuv
7
pqrs
0
5
jkl
LIST
INFO
EXIT
A
B
A
(TOIDE)
Lülitab teleri sisse või välja.
(SISEND)
Vahetab sisendallikat.
Numbrinupud
Kasutage numbrite sisestamiseks.
Salvestatud programmide loendi kuvamine.
(Ruum)
Valib ekraaniklahvistikul tühiku.
Kuvab valitud programmi teabe.