LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 141

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

EESTI
15
B
Reguleerib helitugevust.
P
Salvestatud programmide või kanalite sirvimine.
(VAIGISTA)
Vaigistab heli.
* Vajutades ja hoides all
nuppu, on video/audio kirjelduste
funktsioon sisse lülitatud. (Sõltub mudelist)
(KODU)
Pääseb juurde menüüle Kodu.
(TAGASI)
Eelmisele menüüekraanile naasmine.
Tühjendab ekraanikuvad ja naaseb telerivaatamisele.
GUIDE
EXIT
TEXT
T.OPT
SUBT.
C
D
C
Rullik (OK)
Menüü valimiseks vajutage nupu Wheel keskosale.
Saate programme muuta, kasutades navigeerimisnuppu.
Noolenupud
(üles/alla/vasakule/paremale)
Vajutage menüü kerimiseks üles-, alla-, vasak- või paremnoole
nuppu. Kui vajutate kursori kasutamise ajal nuppe
lõpetatakse kursori ekraanil kuvamine ning kaugjuhtimispult
MAGIC toimib tavalise kaugjuhtimispuldina. Kursori uuesti ekraanil
kuvamiseks raputage kaugjuhtimispulti MAGIC vasakule ja paremale.
Kuvab telekava.
(Ekraani kaugjuhtimine)
Ekraani kaugjuhtimise kuva.
* Juurdepääs universaalpuldi menüüle. (Sõltub mudelist)
D
Kasutatakse 3D-video vaatamiseks. (Ainult 3D-mudelid)
(Hääle tuvastamine)
Hääle tuvastamise funktsiooni kasutamiseks on vaja võrguühendust.
1. Vajutage hääle tuvastamise nuppu.
2. Kui teleri ekraanil kuvatakse vasakul hääle kuva aken, öelge, mida
soovite öelda.
t
Kasutage kaugjuhtimispulti MAGIC näost maksimaalselt 10
cm kaugusel.
t
Kui räägite liiga kiiresti või liiga aeglaselt, võib hääle
tuvastamine nurjuda.
t
Tuvastusmäär sõltub kasutaja omadustest (hääl, hääldus,
hääletoon ja kiirus) ja keskkonnast (müra ja TV helitugevus).
(Kiirseaded)
Kiirseadete avamine.
Värvilised nupud
Nende abil saab kasutada mõne menüü
erifunktsioone.
(
: Punane,
: Roheline,
: K ollane,
: Sinin)
TELETEKSTI NUPUD(
,
)
Neid nuppe kasutatakse
teleteksti jaoks.
Taastab digitaalrežiimis teie eelistatud subtiitrid.
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
registreerimine
Kaugjuhtimispuldi magic registreerimine
Kaugjuhtimispuldi MAGIC kasutamiseks tuleb pult esmalt teleriga
siduda.
1 Sisestage patareid kaugjuhtimispulti MAGIC ja lülitage teler sisse.
2 Osutage kaugjuhtimispuldiga MAGIC teleri suunas ja vajutage
kaugjuhtimispuldil
Rullik (OK)
.
* Kui kaugjuhtimispuldi MAGIC registreerimine ebaõnnestub, lülitage
teler välja ja uuesti sisse ning proovige uuesti.
Kaugjuhtimispuldi magic registreeringu
tühistamine
Vajutage nuppe
(TAGASI)
ja
(KODU)
samaaegselt viie
sekundi jooksul, et kkaugjuhtimispuldi MAGIC ühendus katkestada.
* Vajutades ja hoides all nuppu
saate korraga kaugjuhtimispuldi
MAGIC registreeringu tühistada ja puldi ümber registreerida.