LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 142

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

16
EESTI
Liikumistundliku kaugjuhtimispuldi
kasutamine
y
Selleks, et kursorit kuvataks ekraanil, raputage ka
ugjuhtimispulti
MAGIC kergelt paremale ja vasakule või vajutage nup
pe
(KODU)
,
(SISEND)
,
.
(Mõne telerimudeli puhul kuvatakse kursor kettanupu keeramisel.)
y
Kui kursorit ei ole konkreetse aja jooksul kasutatud või kui
kaugjuhtimispult MAGIC asetatakse tasasele pinnale, kursorit enam
ei kuvata.
y
Kui kursor ei liigu sujuvalt, saate kursori lähtestada kursoriga
ekraani servale liikudes.
y
Lisafunktsioonidest tulenevalt tühjenevad kaugjuhtimispuldi MAGIC
patareid tavapuldi patareidega võrreldes kiiremini.
Hoiatused liikumistundliku
kaugjuhtimispuldi kasutamisel
t
Kasutage kaugjuhtimispulti ettenähtud kaugusel (10 meetri
raadiuses). Seadme kasutamisel väljaspool katvusala või katvusalas
esinevate takistuste korral võivad tekkida sidetõrked.
t
Sidetõrgete tekkimine oleneb tarvikutest.
Seadmed nagu mikrolaineahi ja LAN-seadmed toimivad
liikumistundliku kaugjuhtimispuldiga samas sagedusalas (2,4
GHz). See võib põhjustada sidetõrkeid.
t
Liikumistundlik kaugjuhtimispult ei pruugi nõuetekohaselt
toimida, kui traadita ruuter (pääsupunkt) asub telerist kuni 1
meetri kaugusel.
Traadita ruuter peab olema telerist rohkem kui 1 m kaugusel.
t
Ärge võtke patareisid osadeks ega kuumutage neid.
t
Ärge laske patareidel maha kukkuda. Vältige patareide liigset
põrutamist.
t
Patareide vale paigaldamine võib põhjustada plahvatuse.
Litsentsid
Toetatavad litsentsid sõltuvad mudelist. Lisateavet litsentside kohta
leiate aadressilt
www.lg.com
.
Teave avatud lähtekoodiga
tarkvara märkuse kohta
Selles tootes olevate GPL, LGPL, MPL ja muude vabatarkvaralitsentside
saamiseks külastage veebsaiti
http://opensource.lge.com.
Lisaks lähtekoodile on allalaadimiseks saadaval ka kõik viidatud
litsentsitingimused, garantii lahtiütlused ja autoriõiguseteated.
Kui saadate e-kirja aadressil [email protected] ja esita päringu,
annab LG Electronics avatud lähtekoodi CD-plaadil tasu eest, mis katab
sellise levitusmeetodi kulud (kandja-, tarne- ja käsitsemiskulud).
Pakkumine kehtib kolm (3) aastat, alates toote ostukuupäevast.
Tõrkeotsing
Telerit ei saa kaugjuhtimispuldiga kasutada.
t
Kontrollige kaugjuhtimispuldi andurit ja proovige uuesti.
t
Veenduge, et seadme ja kaugjuhtimispuldi vahel ei ole mõnda
takistust.
t
Veenduge, et patareid on täis ja õigesti paigaldatud (
ja
,
ja
).
Puudub pilt ja heli.
t
Kontrollige, kas toode on sisse lülitatud.
t
Veenduge, et toitejuhe on korralikult toitepesasse ühendatud.
t
Kontrollige toitepesa korrasolekut, ühendades sinna teisi
seadmeid.
Teler lülitub ootamatult välja.
t
Kontrollige toitesätteid. Võimalik, et toimus toitekatkestus.
t
Kontrollige, kas automaatne
Automaatne seisak
(Sõltub
mudelist) /
Unetaimer
/
Väljalülitusaeg
funktsioon on
AEG
seadetes aktiveeritud.
t
Kui teleri töötamisel puudub signaal, siis lülitatakse toide
tegevusetuse korral 15 minuti pärast välja.
Arvutiga (HDMI) ühendamisel kuvatakse teade “Signaali pole või “Vale
vorming”.
t
Kasutage teleri välja-/sisselülitamiseks kaugjuhtimispulti.
t
Ühendage HDMI-kaabel uuesti.
t
Taaskäivitage arvuti ajal, mil teler on sisselülitatud.