LG Full HD 42LF652V User Manual – Page 146

Posted on 23 Sep, 2019
Manufacturer: LG
Category: Sound
Product: LG Full HD 42LF652V
Pages: 292
File size: 24 MB

2
LIETUVIŲ K.
Saugos instrukcijos
Perskaitykite šias saugos instrukcijas prieš
naudodami gaminį.
ĮSPĖJIMAS
Nelaikykite televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto tokioje aplinkoje:
t
tiesioginiuose saulės spinduliuose;
t
drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonios kambaryje;
t
šalia bet kokių karščio šaltinių, tokių kaip viryklė, ir kitų karštį
skleidžiančių įrenginių;
t
šalia virtuvės įrangos arba drėkintuvų, kur ant jo lengvai gali
patekti garai arba alyva;
t
nuo lietaus ir vėjo neapsaugotose vietose;
t
šalia indų su vandeniu, pavyzdžiui, vazų.
To nesilaikant gali kilti gaisras, galima patirti elektros smūgį, gali
sugesti arba deformuotis gaminys.
Nestatykite gaminio ten, kur ant jo gali patekti dulkių. Taip gali kilti
gaisro pavojus.
Maitinimo kištukas yra atjungimo įtaisas. Kištuką turi būti galima
lengvai ištraukti.
Nelieskite maitinimo kištuko šlapiomis rankomis. Be to, jei kabelio
kaištis šlapias arba padengtas dulkėmis, visiškai nusausinkite
maitinimo kištuką arba nuvalykite dulkes.
Dėl per didelės drėgmės galite patirti elektros smūgį.
Būtinai prijunkite maitinimo kabelį prie įžemintos srovės. (Išskyrus
įrenginius, kurie nėra įžeminti.) Galite patirti elektros smūgį arba
susižeisti.
Gerai pritvirtinkite maitinimo kabelį.
Jei maitinimo kabelis nevisiškai pritvirtintas, gali kilti gaisras.
Užtikrinkite, kad maitinimo kabelis nesiliestų su karštais daiktais, pvz.,
šildytuvu. Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgio pavojus.
Nestatykite sunkių daiktų ar paties gaminio ant maitinimo kabelių.
Kitaip gali kilti gaisras arba galite patirti elektros smūgį.
Sulenkite antenos kabelį tarp pastato vidinės ir išorinės dalies, kad
lyjant vanduo nepatektų į vidų.
Į gaminį patekęs vanduo gali jį sugadinti ir galite patirti elektros smūgį.
Kai televizorių tvirtinate ant sienos, jo jokiu būdu nemontuokite
pakabindami maitinimo ir signalo kabelius ant televizoriaus galinės
pusės. Dėl to gali kilti gaisras, elektros smūgis.